Πρακτικά ΕΚΤ: Ευρεία η συμφωνία για την επέκταση του QE, διαφωνία για την ανοικτή λήξη

Πρακτικά ΕΚΤ: Ευρεία η συμφωνία για την επέκταση του QE, διαφωνία για την ανοικτή λήξη
Συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης του QE ζήτησαν κάποια από τα μέλη της ΕΚΤ
Ευρεία ήταν η συμφωνία μεταξύ των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ για την επέκταση του προγράμματος αγοράς ομολόγων (QE), με μειωμένο ύψος αγοράς ομολόγων, όπως προκύπτει από πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ στις 26 Νοεμβρίου 2017.
Σύμφωνα με τα πρακτικά, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, ευρεία ήταν η συναίνεση όσον αφορά την ανοικτή ημερομηνία για τη λήξη του QE, ωστόσο κάποια από τα μέλη διαφώνησαν, ζητώντας να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη λήξη του προγράμματος.
To Reuters σχολιάζει ότι το εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ είναι διαιρεμένο και ότι ενδεχόμενη νέα επέκταση του προγράμματος θα συναντήσει αντιδράσεις.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Peter Praet, συνέστησε στην ΕΚΤ να μειώσει το μηνιαίο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 60 δισ. ευρώ,στις αρχές του 2018, με σκοπό να το λειτουργήσει για εννέα τουλάχιστον μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS