ΧΑ: Έως +30% το όριο διακύμανσης της μετοχής του Υγεία, λόγω προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης

ΧΑ: Έως +30% το όριο διακύμανσης της μετοχής του Υγεία, λόγω προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης
Η εν λόγω αλλαγή θα ισχύσει μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24.11.2017.
Μετά την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση που κατέθεσε για το Υγεία η Γ. Αποστολόπουλος Συμμετοχών, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναπροσαρμόζει το ανώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής "ΥΓΕΙΑ" σε +30,06% από την τιμή εκκίνησης της μετοχής της συνεδρίασης της 24.11.2017.
Η εν λόγω αλλαγή θα ισχύσει μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24.11.2017.
Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί.

Δείτε εδώ σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS