Η ΕΚΤ θα είναι «παρούσα» ακόμα και μετά τη λήξη του QE - To όφελος για την Ελλάδα

Η ΕΚΤ θα είναι «παρούσα» ακόμα και μετά τη λήξη του QE - To όφελος για την Ελλάδα
Επί του παρόντος τα ελληνικά ομόλογα δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
Πρόθυμη ώστε να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη στήριξη που θα προσφέρει στην οικονομία της ευρωζώνης όταν σταματήσει τις αγορές ομολόγων, δείχνει η ΕΚΤ.
Όταν οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αποφάσισαν την επέκταση του QE τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 2018, συμφώνησαν ότι τα χρήματα από την ομόλογα που ωριμάζουν θα επανεπενδύονται στην ίδια χώρα για όσο χρονικό διάστημα η ΕΚΤ συνεχίζει τις αγορές.
Σύμφωνα με το Bloomberg, όμως, η ΕΚΤ δημιούργησε και κάποιο περιθώριο ώστε να μπορεί στη συνέχεια να «μοιράζει» κεφάλαια από τα ομόλογα που λήγουν στα 19 κράτη-μέλη της ευρωζώνης.
«Η Ελλάδα, που μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί από το QE, θα μπορούσε να επωφεληθεί όταν τελικά συμμετέχει στο πρόγραμμα» επισημαίνεται στο δημοσίευμα.
Τέτοιες αλλαγές θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην ΕΚΤ να ελέγξει καλύτερα τα επιτόκια καθώς οι επανεπενδύσεις κάνουν τις μηνιαίες αγορές ομολόγων περισσότερο ασταθείς.
Επίσης, θα μπορούσαν να είναι πιο διακριτικοί δεδομένης της δέσμευσης του επικεφαλής της ΕΚΤ, Mario Draghi, στην αρχή του προγράμματος ότι οι αγορές assets πρέπει να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος των εκάστοτε οικονομιών του μπλοκ και κατά συνέπεια μπορεί να γίνονται κατά περίπτωση και με περιορισμένο τρόπο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS