Ορθότατη η κίνηση της MIG να απορρίψει την επιθετική εξαγορά για το Υγεία

Ορθότατη η κίνηση της MIG να απορρίψει την επιθετική εξαγορά για το Υγεία
Ο Αποστολόπουλος επιχείρησε να αποκτήσει ρόλο στο Υγεία, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος με τρόπο μη συμβατό με τα επιχειρηματικά ήθη.
Η άμεση αντίδραση της MIG της Marfin Invesment Group να απορρίψει την δημόσια πρόταση του Αποστολόπουλου του Ιατρικού Αθηνών ήταν σωστή. 
Ο Αποστολόπουλος επιχείρησε να αποκτήσει ρόλο στο Υγεία, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος με τρόπο μη συμβατό με τα επιχειρηματικά ήθη.
Επέλεξε την επιθετική εξαγορά και όχι την φιλική και με τιμή 0,45 ευρώ. 
Ο Αποστολόπουλος θα μπορούσε να κινηθεί διαφορετικά αλλά ο τρόπος ήταν λανθασμένος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS