Τι μας δείχνει η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα για την μετοχή της Ιntracom Holdings

Τι μας δείχνει η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα για την μετοχή της Ιntracom Holdings
Τα 0,6700 ευρώ είναι ο άμεσος στόχος των long της μετοχής

Τι μας δείχνει η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα για την μετοχή της Ιntracom Holdings

Τα 0,6700 ευρώ είναι ο άμεσος στόχος των long της μετοχής. Τα 0,5980 ευρώ είναι πλέον η κύρια στήριξη της, και το Stop για τους long έχει τοποθετηθεί στα 0,5730 ευρώ.

Άνοιγμα ημέρας - Υψηλό ημέρας - Χαμηλό ημέρας: 0,6120 -  0,6400 και  0,6100 ευρώ.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS