Σαράντης: Κατήλθε του ορίου 5% τo ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Soladis

Σαράντης: Κατήλθε του ορίου 5% τo ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Soladis
Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στη Σαράντης που κατέχει η Soladis κατήλθε την 21/11/2017 του ορίου 5,00%
Σε λιγότερο του 5% κατήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Soladis στη Σαράντης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία»), στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 24/11/17 από την SODALIS S.R.L., ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία κατήλθε την 21/11/2017 του ορίου 5,00%.
Σημειώνεται ότι οι Fabio Maria Matteo Granata και Paolo Bergamaschi κατέχουν κατά 100% την SODALIS SRL, η οποία κατέχει κατά 100% την CONTER SRL.
Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία ARGOS S.P.A. που λειτουργούσε ως θεματοφύλακας (fiduciary) των Fabio Maria Matteo Granata και Paolo Bergamaschi, και η οποία είχε προβεί στην προηγουμένη γνωστοποίηση (12 Σεπτεμβρίου 2013) δεν υφίσταται πλέον ως οντότητα».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS