Εάν με τους όρους των stress tests 1/2018….δεν ανακάμψουν οι τραπεζικές μετοχές…υπομονή έως τον Μάιο

Εάν με τους όρους των stress tests 1/2018….δεν ανακάμψουν οι τραπεζικές μετοχές…υπομονή έως τον Μάιο
Οι όροι των stress tests στο βασικό και δυσμενές σενάριο θα διαδραματίσουν ρόλο στις μετοχές των τραπεζών
Μέσα στον Ιανουάριο του 2018 θα ανακοινωθούν οι όροι των stress tests από την EBA
Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών θα ανακοινώσουν Ιανουάριο 2018 τις παραδοχές για το βασικό και δυσμενές σενάριο για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών.
Η καθυστέρηση αποδίδεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η EBA θα ανακοινώσει τις παραμέτρους και παραδοχές των stress tests για όλες τις τράπεζες της ευρωζώνης.
Επειδή όμως τα stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών ξεκινούν Μάιο 2018 και θα ανακοινωθούν Νοέμβριο 2018 η EBA αποφάσισε ότι οι ανακοινώσεις των βασικών και δυσμενών σεναρίων θα πρέπει να γίνουν Ιανουάριο 2018.
Το γεγονός ότι Φεβρουάριο 2018 ξεκινούν τα stress tests των ελληνικών τραπεζών δεν φαίνεται να προβλημάτισε πολλούς…
Αφήνουν για την τελευταία στιγμή την ενημέρωση για τις ελληνικές τράπεζες.
Όμως όταν ανακοινωθούν οι όροι στο βασικό και δυσμενές σενάριο άμεσα οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι θα προσομοιάσουν τις παραδοχές αυτές και θα καταλήξουν σε ένα… αποτέλεσμα.
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό εύλογα θα το παρουσιάσουν με την παραδοχή ότι περνάνε τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες οι μετοχές των τραπεζών θα ενισχυθούν.
Εάν υπό ένα τέτοιο σενάριο δεν ενισχυθούν τότε κάντε υπομονή έως τον Μάιο στις επίσημες ανακοινώσεις των stress tests.
Εάν τώρα οι επενδυτικοί οίκοι αρχίσουν τα ήξεις αφίξεις με τα stress tests….προετοιμαστείτε για short.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τα stress tests των ελληνικών τραπεζών;

Το bankingnews έχει εδώ και καιρό αναφέρει ότι θα προκύψουν οι εξής ζημίες
1)Από το IFRs 9 περίπου 5,5 με 6 δισεκ. αλλά με δυνατότητα 5ετούς απόσβεσης.
Δηλαδή 6 δισεκ. δια 5 χρόνια και διά 4 που είναι οι τράπεζες
2)Το TAR ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων 600 εκατ ευρώ.
3)Από τα stress tests 3,5 με 4,5 δισεκ.
Συνολικά για όλα αυτά από 8,5 έως 10 δισεκ. ουσιαστικά μηδενίζεται το capital buffer.
Και ενώ οι τράπεζες δεν πέφτουν κάτω από το 8,75% το ερώτημα είναι με όρους επενδυτικών αποτιμήσεων δηλαδή εάν αφαιρεθούν τα κεφάλαια όχι με όρους εποπτικής λογικής αλλά επενδυτικής….οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι επαρκείς;
Η απάντηση είναι η εξής.
Με όρους εποπτικούς οι τράπεζες είναι επαρκείς.
Με όρους επενδυτικούς οι 2 από τις 4 τράπεζες είναι ανεπαρκείς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS