Εurobank: Η πιο επιθετική μετοχή στον κλάδο.

Εurobank: Η πιο επιθετική μετοχή στον κλάδο.
Τα 0,6620 ευρώ δίνουν intraday stop
Εurobank: Η πιο επιθετική μετοχή στον κλάδο. 

Εurobank: Η πιο επιθετική μετοχή στον κλάδο. Τα 0,6620 ευρώ δίνουν intraday stop. Τα 0,69 - 0,71 ευρώ αποτελούν την εγγύτερη και τα 0,7600 την επόμενη αντίσταση. 

Στο +4,79% στα 0,7000 τώρα με χαμηλό - υψηλό ημέρας 0,6600 - 0,7000 ευρώ.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS