Ελτον Χημικά: Τοp class όμιλος, leader στα Βαλκάνια και όχι μόνον

Ελτον Χημικά: Τοp class όμιλος, leader στα Βαλκάνια και όχι μόνον
Με p/e 11 μόνον με τα κέρδη 6μήνου και p/bv 0,67

ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 64,63 εκατ.ευρώ από 58,87 εκατ.ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,79%.
Τα (EBITDA) έφτασαν τα 5,05 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,64% έναντι των 4,26 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2016. Τα κέρδη ανήλθαν σε 3,05 εκατ. ευρώ και +26,87% έναντι των 2,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 50 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 15,8 εκατ. ευρώ και αποτίμηση στα 34,7 εκατ. ευρώ… Χαμηλά – Υψηλά 2017: 0,7910 και 1,4900 ευρώ. Αφετηρία 2017: 0,8480 και +53,3%. Αν πιεσθεί προς τα 1,2000 ευρώ, το ξαναπροσέχουμε. Με p/e 11 μόνον με τα κέρδη 6μήνου και p/bv 0,67. Δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,32, στο (10) το ev/ebitda με μόνον τα στοιχεία του πρώτου 6μηνου. Τοp class όμιλος, leader στα Βαλκάνια και όχι μόνον, οι μεγαλομέτοχοι του θα απέρριπταν προτάσεις εξαγοράς και με πολλαπλάσια τιμήματα της καθαρής θέσης του. 


Δ.Ν.

BREAKING NEWS