ΑξΙΑnumbers: Αύξηση 41,1% στον όγκο συναλλαγών των παραγώγων το Νοέμβριο 2017

ΑξΙΑnumbers: Αύξηση 41,1% στον όγκο συναλλαγών των παραγώγων το Νοέμβριο 2017
Ο Συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 1.474.788 συμβόλαια
Αυξημένος κατά 41,1% ήταν ο όγκος συναλλαγών των παραγώγων το Νοέμβριο 2017, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AξIAnumbers της Αγοράς Παραγώγων® του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τον Νοέμβριο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων ήταν τα εξής:
• 37.113 Ενεργοί Κωδικοί επενδυτών (από 37.707 τον προηγούμενο μήνα).
• 1.822 Κινηθέντες Κωδικοί επενδυτών (από 1.722 τον προηγούμενο μήνα).
• Ο συνολικός αριθμός των ανοιχτών συμβολαίων ήταν 469.254 καταγράφοντας αύξηση κατά 14,90% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (408.248 ανοιχτά συμβόλαια).
• Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών συμβολαίων της Αγοράς Παραγώγων ήταν 2,00%.
• Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) ήταν 2,00%.
• Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) Δεικτών ήταν 14,80%.
• Ο Συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 1.474.788 συμβόλαια καταγράφοντας αύξηση κατά 41,10% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.045.168 συμβόλαια).

Συμμετοχή επενδυτών στο σύνολο της Αγοράς Παραγώγων
Η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια, τον Νοέμβριο 2017, ήταν 98,00% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 98,70%. Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια τον Νοέμβριο 2017 ήταν 2,00% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,30%.
Οι ημεδαποί επενδυτές τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 98% της συναλλακτικής δραστηριότητας (αριθμός συμβολαίων) στο σύνολο της Αγοράς ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν πραγματοποιήσει το 98% της συναλλακτικής δραστηριότητας. Οι αλλοδαποί επενδυτές τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 2% της συναλλακτικής δραστηριότητας στο σύνολο της Αγοράς ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν πραγματοποιήσει το 2% της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Συμμετοχή επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.)
Η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια των Σ.Μ.Ε. τον Νοέμβριο 2017 ήταν 98,00% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 98,70%. Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια των ΣΜΕ τον Νοέμβριο 2017 ήταν 2,00% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,30%.
Στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δεικτών ο αριθμός των λογαριασμών θέσης ανήλθε στους 301 καταγράφοντας αύξηση κατά 9,90% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (274 λογαριασμοί εκκαθάρισης). Οι ημεδαποί επενδυτές, τον Νοέμβριο 2017, πραγματοποίησαν το 93% της συναλλακτικής δραστηριότητας (αριθμός συμβολαίων) στα ΣΜΕ Δεικτών ενώ τον προηγούμενο μήνα το 93%. Οι αλλοδαποί επενδυτές, τον Νοέμβριο 2017, πραγματοποίησαν το 7% της συναλλακτικής δραστηριότητας στα ΣΜΕ Δεικτών ενώ τον προηγούμενο μήνα το 7%.
Επίσης η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοικτά συμβόλαια ανήλθε στο 14,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 23,50% (Γράφημα 1).Γράφημα 1

Στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Μετοχών ο αριθμός των λογαριασμών θέσης ανήλθε στους 4.533 καταγράφοντας αύξηση κατά 5,90% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (4.279 λογαριασμοί εκκαθάρισης). Επίσης η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια ανήλθε στο 98,20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 98,90%, ενώ η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια ανήλθε στο 1,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 1,10%.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS