Στο 91,44% αυξήθηκε η συμμετοχή της Viohalco στην Χαλκόρ

Στο 91,44% αυξήθηκε η συμμετοχή της Viohalco στην Χαλκόρ
Στο 91,44% αυξήθηκε η συμμετοχή της Viohalco στην Χαλκόρ
Στο 91,44% αυξήθηκε η συμμετοχή της Viohalco στη Χαλκόρ, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρείας ΕΛΒΑΛ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χαλκόρ: Η εταιρεία με την επωνυμία "ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" (στο εξής ο "Εκδότης") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, βάσει του Νόμου 3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, κατόπιν ενημερώσεως που έλαβε, στις 5/12/2017, από τη βελγική εταιρεία VIOHALCO SA (στο εξής Viohalco) ότι, λόγω της ολοκλήρωσης, στις 30/11/2017, της συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από τον Εκδότη, η  Viohalco, μετά την 30/11/2017, κατέχει στον Εκδότη, άμεσα 336.289.310 δικαιώματα ψήφου (89,62%) και έμμεσα 6.822.165 δικαιώματα ψήφου (1,82%), δηλαδή ποσοστό 91,44% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (375.241.586) του Εκδότη, έναντι 69.149.516 δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστού 68,28% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (101.279.627) του Εκδότη, που η Viohalco  κατείχε στον Εκδότη  προ της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, στις 30/11/2017, βάσει της τελευταίας γνωστοποίησης προς τον Εκδότη στις 29/2/2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS