Γιατί πρέπει να κατατεθεί στις τράπεζες το απόθεμα ρευστότητας του δημοσίου 16-18 δισ. ευρώ και όχι στην ΤτΕ

Γιατί πρέπει να κατατεθεί στις τράπεζες το απόθεμα ρευστότητας του δημοσίου 16-18 δισ. ευρώ και όχι στην ΤτΕ
Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται ισχυρές ενέσεις ρευστότητας, οπότε εάν ο ΟΔΔΗΧ τοποθετούσε τα 16 με 18 δισεκ. ως καταθέσεις στις τράπεζες το ελληνικό banking θα αποκτούσε ένα ισχυρό πλεονέκτημα.
Με το waiver να έχει αποσυρθεί από την ΕΚΤ δηλαδή τα ελληνικά assets να μην είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής λόγω εξόδου από τα μνημόνια οι ελληνικές τράπεζες θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν πάλι στο ELA.
Το bankingnews έχει αναλύσει πολύ διεξοδικά
Οι ελληνικές τράπεζες με στοιχεία αρχών Δεκεμβρίου 2017 έχουν δανειστεί από το ευρωσύστημα 35 δισεκ. εκ των οποίων 13,1 δισεκ. από την ΕΚΤ και 21,9 δισεκ. με ELA.
Εθνική 4,7 δισεκ. ΕΚΤ 3,7 δισεκ. και ELA 1 δισεκ.  
Alpha 10,5 δισεκ. ΕΚΤ 3,2 δισεκ. και ELA 7,3 δισεκ.  
Eurobank 9,7 δισεκ. ΕΚΤ 2,2 δισεκ. και ELA 1 δισεκ.  
Πειραιώς 4,7 δισεκ. ΕΚΤ 3,7 δισεκ. και ELA 1 δισεκ.  
Τι θα συνέβαινε πρακτικά εάν σήμερα η Ελλάδα βρισκόταν σε περιβάλλον καθαρής εξόδου;
Το ELA από 21,9 δισεκ. θα εκτοξευόταν στα 35 δισεκ. ευρώ.
Πως σχεδιάζει το ελληνικό δημόσιο να επιλύσει το πρόβλημα;
Με δύο τρόπους
1)Οι τράπεζες μέσω της αύξησης των καταθέσεων και μέσω της άντλησης ρευστότητας από τις αγορές να μειώσουν την εξάρτηση τους από το ευρωσύστημα.
2)Το ελληνικό δημόσιο θα δημιουργήσει έως το Καλοκαίρι του 2018 ένα capital buffer 16 με 18 δισεκ. τα οποία σε αυτή την φάση προσεγγίζουν τα 10 δισεκ.
Αυτά τα 16 με 18 δισεκ. capital buffer το δημόσιο θα τα καταθέτει στις τράπεζες ώστε να τις βοηθήσει με το πρόβλημα του waiver.
Όμως ο ESM θα επιμείνει τα 16 με 18 δισεκ. του liquidity buffer του αποθέματος ρευστότητας που θα έχει 2ετή διάρκεια να κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Όμως το λογικό είναι τα 16 με 18 δισεκ. να κατατεθούν στις ελληνικές τράπεζες ώστε να εξισορροπηθεί η απώλεια του waiver και να δημιουργήσει μια δυναμική ρευστότητας στο ελληνικό banking.
Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται ισχυρές ενέσεις ρευστότητας, οπότε εάν ο ΟΔΔΗΧ τοποθετούσε τα 16 με 18 δισεκ. ως καταθέσεις στις τράπεζες το ελληνικό banking θα αποκτούσε ένα ισχυρό πλεονέκτημα.
Βέβαια υπάρχει ένα ρίσκο, τι θα συμβεί εάν χρειαστεί το ελληνικό κράτος να χρησιμοποιήσει αυτό το απόθεμα ρευστότητας;
Όντως αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ρευστότητα των τραπεζών αλλά τα 16 με 18 δισεκ. έχουν διετή φάσμα χρήσης οπότε μέρος αυτών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και όχι όλο το ποσό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS