Ο εκδότης, οι 3 αιτήσεις υπαγωγής στο άρθρο 106 και οι υποχρεώσεις σε εταιρίες... ενδυμάτων

Ο εκδότης, οι 3 αιτήσεις υπαγωγής στο άρθρο 106 και οι υποχρεώσεις σε εταιρίες... ενδυμάτων
Τα ενδιαφέροντα στοιχεία των εταιριών του εκδότη του Παρασκηνίου Νίκου Καραμανλή
Μπορεί μια εκδοτική επιχείρηση ή για την ακρίβεια ένας όμιλος εκδοτικών επιχειρήσεων με κοινό μέτοχο να έχει ως βασικούς πιστωτές εταιρία χονδρικού εμπορίου οικοδομικών υλικών που βρίσκεται υπό εκκαθάριση;
Μπορεί ο βασικός μέτοχος της εταιρίας που βρίσκεται υπό εκκαθάριση να είναι και μέτοχος εταιρίας του εκδοτικού κλάδου που ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο και ταυτόχρονα να έχει έδρα στην ίδια διεύθυνση με τον όμιλο εκδοτικών εταιριών;
Η απάντηση είναι θετική αν κάποιος μελετήσει τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των εταιριών του κ. Νίκου Καραμανλή γνωστού ως εκδότη μεταξύ άλλων της εφημερίδας Παρασκήνιο για την υπαγωγή στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα.
Πρόκειται για τις ΝΚ Holdings Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ΝΚ Media Group ΕΠΕ και ΕΕ Ελληνικές Εκδόσεις Ανώνυμη εταιρία. Σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και θα εκδικαστούν στις 9 Φεβρουαρίου στο Πολυμελές  Πρωτοδικείο Αθηνών προκύπτουν τα εξής.
Στην NK Holding οι οφειλές είναι 832 χιλιάδες Ευρώ εκ των οποίων 348 χιλιάδες αφορούν σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Η αίτηση για το άρθρο 106 α αναφέρει πως η λογική είναι οι υποχρεώσεις δημοσίου και ταμείων σε 120 δόσεις και οι προμηθευτές και λοιποί χρεώστες στο 50% από το δεύτερο έτος.
Μεταξύ των προμηθευτών με ποσό 102 χιλιάων Ευρώ είναι και η εταιρία χονδρικού εμπορίου Δομικών-Οικοδομικών Υλικών Αργυριάδης και Σια ΕΕ με βασικό μέτοχο τον κ. Χρήστο Αργυριάδη και έδρα την Κατερίνη.
Η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Ταυτόχρονα ποσό 35.800 οφείλεται στην Gold Star Production Μον ΙΚΕ με αντικείμενο την έκδοση εφημερίδων και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων η οποία ιδρύθηκε στην Κατερίνη το Φεβρουάριο του 2017 αλλά έχει ως έδρα τη οδό Φειδίου 14-16 Αθήνα είναι και η έδρα των εταιριών του εκδότη κ. Νίκου Καραμανλή που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α.
Και οι δύο εταιρίες συναινούν στην διαδικασία του άρθρου 106α.
Η Ανώνυμη εταιρία Ελληνικές Εκδόσεις έχει υποχρεώσεις 942 χιλιάδες Ευρώ εκ των οποίων 281 χιλιάδες είναι τραπεζικά δάνεια προς τις τράπεζες Αττικής και Eurobank.
Η εταιρία επιδιώκει να μειώσει το επιτόκιο δανεισμού στο 50% του χρέους στο 3,5% με δύο χρόνια περίοδο χάριτος και κεφαλαιοποίηση τόκων αποπληρωμή σε 8 ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Το υπόλοιπο 50% να είναι άτοκο και να εξοφληθεί στη λήξη του δανείου. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν μεγάλοι πιστωτές ενώ οι υποχρεώσεις προς δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς ανέρχονται σε 230 χιλιάδες Ευρώ.
Στην ΝΚ Media Group οι υποχρεώσεις είναι 777 χιλιάδες Ευρώ εκ των οποίων 130 χιλιάδες προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.
Στις επιστολές πιστωτών που συναινούν εμφανίζεται πάλι η Goldstar με 80 χιλιάδες Ευρώ και η ΔΙΟΜΗΔΗΣ και ΕΜΜ ΛΥΡΗΣ ΟΕ με 124 χιλιάδες Ευρώ. 
Η τελευταία εταιρία έχει αντικείμενο τα Έτοιμα Ενδύματα και έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης.
Σημειωτέον και οι τρεις εταιρίες του κ. Νίκου Καραμανλή έχουν ως προοπτική τη συμμετοχή τους σε μια εταιρία ονόματι Focus στην οποία μάλιστα έχει γίνει και δανεισμός προσωπικού.
Για τη Focus δεν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία.
 
Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS