Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΔΕΥ και Πανεπιστημίου Πατρών

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΔΕΥ και Πανεπιστημίου Πατρών
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με στόχο την ενδυνάμωση της έρευνας στο πεδίο των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.
Η επιστημονική και ερευνητική συνεργασία, η οποία θα έχει ισχύ 2 ετών, συνίσταται κυρίως στις ακόλουθες δράσεις:
• Επεξεργασία και ομαδοποίηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στη γεωλογία των περιοχών της Δυτικής Ελλάδας – Ηπείρου, καθώς και στον υποθαλάσσιο χώρο του Ιονίου Πελάγους.
• Αξιολόγηση των κύριων ρηγμάτων και δημιουργία βάσης δεδομένων στις προαναφερθείσες περιοχές.
• Συνεργασία σε υπαίθριες έρευνες των συνεργαζόμενων φορέων και ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Κοινές δημοσιεύσεις, προετοιμασία και υποβολή από κοινού προτάσεων ερευνητικών έργων στον ευρύτερο τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε ευρωπαϊκά ή ελληνικά χρηματοδοτικά προγράμματα.
• Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα.
Η παρούσα συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που η ΕΔΕΥ επιδιώκει να έχει με ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2017 η εταιρεία προχώρησε σεαντίστοιχη συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Προφίλ ΕΔΕΥ
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», ιδρύθηκε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφάλαιο Β).
Η εταιρεία διαχειρίζεται με συνέπεια, διαφάνεια, ευελιξία και σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS