Housemarket: Στις 28/12/17 η Γ.Σ. για τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων

Housemarket: Στις 28/12/17 η Γ.Σ. για τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων
Διανομή μερίσματος στους μετόχους από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων
Στις 28 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Housemarket για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων μέχρι το 2015.
Αναλυτικότερα:
«Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» που υφίστανται την 7η Δεκεμβρίου 2017 (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Δεκεμβρίου 2017) ανέρχεται σε 47.450.647 κοινές ονομαστικές μετοχές και κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρεία δεν κατέχει δικές της (ίδιες) μετοχές.
Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Δεκεμβρίου 2017.
ΘΕΜΑ 1ο : Διανομή μερίσματος στους μετόχους από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος από τα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας παρελθουσών – μέχρι τη χρήση 2015 – χρήσεων, τα οποία ανέρχονται κατά IFRS στο ποσό των 84.292.000,36 ευρώ και κατά ΕΛΠ στο ποσό των 56.044.690,13 ευρώ, ειδικότερα δε εισηγείται τη διανομή μερίσματος ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €) από τα ως άνω κέρδη.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία έχει απόλυτη χρηματοοικονομική επάρκεια για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της, γεγονός που επιτρέπει την κατά τα άνω διανομή μικρού τιμήματος των αδιανέμητων κερδών της στους μετόχους.
ΘΕΜΑ 2 ο : Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και ειδικότερα τον ορισμό των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, Ιωάννη Μπρέμπου και David Watson ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Οι ανωτέρω πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017, καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, τελούν σε ανεξαρτησία έναντι της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.
Η θητεία των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως λήγουσα καταρχήν την 21.06.2021, παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την κατά τα άνω λήξη της θητείας τους».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS