Μύλοι Λούλη: Εξέδωσε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2016

Μύλοι Λούλη: Εξέδωσε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2016
Η έκθεση αποτελεί μια καταγραφή όλων των δράσεων της εταιρείας Μύλοι Λούλη
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Μύλοι Λούλη εξέδωσε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του έτους 2016.
Η έκθεση αποτελεί μια καταγραφή όλων των δράσεων της εταιρείας, που έχουν σαν αποδέκτες τους ανθρώπους της, το περιβάλλον, την αγορά και την κοινωνία.
Είναι μια πρωτοβουλία, που ακολουθεί έγκυρα διεθνή πρότυπα, έχει συνταχθεί «σε συμφωνία» (in accordance) με τη βασική (core) επιλογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI G4 και έχει λάβει πιστοποίηση για το περιεχόμενό της.
Και αυτή τη χρονιά η εταιρεία πέτυχε να υλοποιήσει τους περισσότερους από τους στόχους που είχε θέσει, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση της επίδοσης στους περισσότερους τομείς της δραστηριότητάς της.
Αξίζει να τη διαβάσετε ώστε να ενημερωθείτε για τις δράσεις της εταιρίας στο link http://www.loulismills.gr/gr/values-goals/corporate-social-responsibility

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS