Stress test, IFRs 9, ΤΑR: Η ζημία στις τράπεζες 8,5 με 10,5 δισ… στο 90% η πιθανότητα επιβεβαίωσης – Από 2019 ΑΜΚ

Stress test, IFRs 9, ΤΑR: Η ζημία στις τράπεζες 8,5 με 10,5 δισ… στο 90% η πιθανότητα επιβεβαίωσης – Από 2019 ΑΜΚ
Θετική είδηση ότι τα restructuring plan των ελληνικών τραπεζών ολοκληρώνονται τέλη 2018, που σημαίνει ότι η συρρίκνωση θα αρχίσει να αντιστρέφεται....
Με επιμονή, σταθερότητα από τον Αύγουστο του 2017 το bankingnews έχει υποστηρίξει ότι οι συνολικές ζημίες από τα stress tests, από το IFRs 9 και από το TAR την ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων θα διαμορφωθούν.... μεταξύ 8,5 με 10,5 δισεκ.
Αποτελεί δικαίωση ότι όχι μόνο ξένοι οίκοι αλλά σχεδόν όλοι οι έλληνες τραπεζίτες αρχίζουν να συγκλίνουν προς αυτό το νούμερο δηλαδή ζημίας σωρευτικής 8,5 με 10,5 δισεκ. δηλαδή μηδενισμός του capital buffer του κεφαλαιακού αποθέματος των ελληνικών τραπεζών.

Από το IFRs 9 θα προκύψει μια ζημία στα 5 με 5,5 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες με τις ανακοινώσεις χρήσης 2017 δηλαδή τον Μάρτιο του 2018 θα παρουσιάσουν στους αναλυτές την εκτίμηση τους για την επίδραση του IFRs 9 των διεθνών λογιστικών προτύπων 9 στα κεφάλαια τους.
Τα IFRs 9 έχουν δύο ιδιαιτερότητες
Α)Επιδρούν απευθείας στα κεφάλαια
Β)Έχουν 5ετή περίοδο απόσβεσης.
Π.χ. εάν μια τράπεζα ανακοινώσει ότι η επίδραση από το IFRs 9 είναι 1,5 δισεκ. αυτό σημαίνει 300 εκατ ζημία σε ετήσια βάση με ανάλογη μείωση του κεφαλαίου.
Όμως οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες στις αναλύσεις τους θα αποτιμήσουν την ζημία με όρους επενδυτικούς δηλαδή εάν μια τράπεζα έχει 5 δισεκ. κεφάλαια θα αφαιρέσουν εφάπαξ 1,5 δισεκ. για να δουν εάν είναι επαρκής κεφαλαιακά ή όχι.
Αυτό θα οδηγήσει μερικώς σε αναταράξεις στις μετοχές γιατί κάποιες τράπεζες ίσως αποδειχθούν πιο αδύναμες από άλλες.

Το TAR δηλαδή η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων θα οδηγήσει σε ζημία περίπου 600 με 680 εκατ και αυτή η ζημία θα περάσει εφάπαξ από τα αποτελέσματα.
Να σημειωθεί ότι 600 φάκελοι προβληματικών δανείων έχουν ξεκινήσει να ελέγχονται σε Πειραιώς και Eurobank από την ΕΚΤ και τον SSM.
Η ζημία αυτή θα περάσει εφάπαξ στα αποτελέσματα των τραπεζών, ήδη πέρασε σε Εθνική και Alpha bank περίπου 150 εκατ σε κάθε τράπεζα.

Από το stress tests εκτιμάται ότι η ζημία που θα προκύψει θα ανέρχεται στα 4,5 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από το stress tests θα στηριχθεί κατά βάση στο δυσμενές σενάριο.
Όπως είχε αναφέρει ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών τα stress tests θα επικεντρωθούν στον Πυλώνα 2 που άπτεται της κεφαλαιακής επάρκειας.
Πολλές φορές αναφέρεται ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των κοινών κεφαλαίων κατηγορίας 1 είναι 8,75% δηλαδή δεν μπορεί να έχει ελληνική τράπεζα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω από 8,75%.
Το 8,75% δομείται ως εξής
4,5% Πυλώνας 1
3% Πυλώνας 2
1,25% capital buffer (κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας)
Ταυτόχρονα ορίζονται και τα χαμηλότερα όρια του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 12,25% π.χ. για ορισμένες τράπεζες και μέγιστο 13%.
Το 12,25% κατώτερος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας δομείται ως εξής
8% Πυλώνας 1
3% Πυλώνας 2
1,25% capital buffer
Στα stress tests που οι όροι του βασικού και δυσμενούς σεναρίου ανακοινωθούν Ιανουάριο 2018 και τα τελικά αποτελέσματα των stress tests τον Μάιο 2018….θα υπάρξει μια ανάλυση από τους επενδυτές.
Εάν προστεθούν όλες οι ζημίες μαζί IFRs και stress tests εφάπαξ χωρίς την 5ετή απόσβεση…οι τράπεζες πέφτουν κάτω από το 8,75% ή βρίσκονται πάνω από το 8,75%.
Τα stress tests του 2018 δεν θα έχουν καμία σχέση με τα stress tests του 2015 όπου καταγράφονταν και αναλύονταν τα κεφαλαιακά ελλείμματα ανά τράπεζα.
Δεν θα μπορεί κανείς να ξεχωρίσει εάν μια τράπεζα χρειάζεται αύξηση κεφαλαίου ή δεν χρειάζεται για να το θέσουμε απλά.
Με την ολοκλήρωση των stress tests η χρηματιστηριακή αγορά αρχικά θα αντιδράσει ανοδικά γιατί…δεν θα προκύπτει άμεση κεφαλαιακή ανάγκη.
Εν συνεχεία όμως θα έρθει η ΕΚΤ και σε συνεργασία με τις τράπεζες θα τους υποδείξει τρόπους κεφαλαιακής ενίσχυσης σε μερικές, σε όλες ή σε κάποιες.
Οπότε η πρώτη αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς ίσως να μην αποτυπώνει την πραγματική διάσταση….

Τι θα συμβεί;

Ήδη ο SSM αναφέρει ότι εφόσον προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες θα δοθεί μια 2ετής περίοδος έως ότου οι τράπεζες ενισχύσουν τα κεφάλαια τους.
Η 2ετής περίοδος θα είναι Μάιος 2018 με Μάιο 2020.
Πρακτικά λοιπόν οι κρίσιμες αποφάσεις για τις αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου που θα απαιτηθούν από τις τράπεζες θα πραγματοποιηθούν το 2019.
Οπότε το 2018 δεν θα έχουμε αυξήσεις κεφαλαίου αλλά το 2019 θα έχουμε και για ένα άλλο λόγο.
Θα έχουν περάσει 4  χρόνια από την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Θετική είδηση ότι τα restructuring plan ολοκληρώνονται τέλη 2018

Οι ελληνικές τράπεζες στο τέλος του 2018 ολοκληρώνουν τα restructuring plan δηλαδή τα πλάνα αναδιάρθρωσης.
Τι σημαίνει αυτό.
Ότι στο τέλος του 2018 θα τελειώσει και η υποχρεωτική συρρίκνωση των ελληνικών τραπεζών.
Θετικό νέο ότι οι τράπεζες δεν θα είναι υποχρεωμένες να…συρρικνώνονται όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με ανησυχητικό ρυθμό.
Όμως αυτή η θετική είδηση τελεί υπό μια αίρεση...να μην υπάρξουν νέα restructuring plan το Καλοκαίρι του 2018.... γιατί εάν υπάρξουν δεν θα μιλάμε για θετική είδηση αλλά για μαύρο χάλι είδηση.

Συμπέρασμα

Τα 8,5 με 10,5 δισεκ. κεφαλαιακή ζημία σωρευτική και σε παρούσες αξίες από IFRs 9 και stress tests έχουν πιθανότητα επιβεβαίωσης 90%, τουλάχιστον με τις παραδοχές που γνωρίζουμε σήμερα.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα τα 8,5 με 10,5 δισεκ. είναι ρεαλιστική ζημία εφάπαξ από όλο το πακέτο μέτρων stress tests, IFRs 9 και TAR.

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS