Κλίμα ευφορίας στις ΗΠΑ για Ελλάδα, διαπίστωσαν οι τραπεζίτες, οι ξένοι επενδύουν σε ομόλογα αλλά όχι σε μετοχές

Κλίμα ευφορίας στις ΗΠΑ για Ελλάδα, διαπίστωσαν οι τραπεζίτες, οι ξένοι επενδύουν σε ομόλογα αλλά όχι σε μετοχές
Οι ξένοι κυρίως γάλλοι και αμερικανοί επενδύουν στα ελληνικά ομόλογα αλλά στο ελληνικό χρηματιστήριο απέχουν, τι συμβαίνει;
Ο Νίκος Καραμούζης πρόεδρος της Eurobank και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο Χρήστος Μεγάλου ο CEO της Πειραιώς, ο Λ.Φραγκιαδάκης ο CEO της Εθνικής και ο Ψάλτης CFO της Alpha bank που βρέθηκαν στις ΗΠΑ στο συνέδριο της Capital Link διαπίστωσαν κλίμα ευφορίας για την Ελλάδα.
Διαπίστωσαν ότι σε σχέση με ένα χρόνο πριν πολλά έχουν αλλάξει προς το καλύτερο.
Διαπίστωσαν ότι οι ξένοι επενδυτές αλλά και οι οίκοι αξιολόγησης όπως η Moody’s και η Fitch επίσης εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι.
Γενικώς διαπίστωσαν ένα κλίμα προφανώς θετικότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Το ερώτημα όμως παραμένει.
Οι ξένοι κυρίως γάλλοι και αμερικανοί επενδύουν στα ελληνικά ομόλογα αλλά στο ελληνικό χρηματιστήριο απέχουν, τι συμβαίνει;
Την απάντηση για το τι συμβαίνει την δίνει ο Καραμούζης της Eurobank στην ομιλία του στο συνέδριο της Capital Link.

Τι ανέφερε ο Ν. Καραμούζης της Eurobank;

«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως:
τα υψηλά (αν και μειούμενα) επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων
τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων
Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια μίας ανακάμπτουσας οικονομίας.
Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν μεγάλου εύρους μετασχηματισμό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηματικό μοντέλο.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, την υψηλή και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2δισ. σε ετησιοποιημένη βάση), που αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους, νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού.»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS