Η τεχνική προσέγγιση στη παρούσα φάση για την μετοχή της Μυτιληναίος

Η τεχνική προσέγγιση στη παρούσα φάση για την μετοχή της Μυτιληναίος
Tο επίπεδο των 9,10 ευρώ αποτελεί την πλησιέστερη κι αυτό των 9,30 ευρώ την κύρια αντίσταση 
Η τεχνική προσέγγιση στη παρούσα φάση για την μετοχή της Μυτιληναίος

Tο επίπεδο των 9,10 ευρώ αποτελεί την πλησιέστερη κι αυτό των 9,30 ευρώ την κύρια αντίσταση για τον τίτλο.

Μία κατοχύρωση του τελευταίου μπορεί να μας δώσει συνέχιση.

Το αντίστοιχο των 8,65-8,80 ευρώ μας προσφέρει πολύ σημαντική στήριξη.

Τα 9,10 ευρώ είναι η ενδιάμεση αντίσταση.

Ενσωματωμένη εικόνα 1
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS