Το Dromeus αγόρασε - επιθετικά - το 2,76% του Υγεία, μεταξύ 0,45 - 0,55 ευρώ, για λογαριασμό Αποστολόπουλου - Τι λέει το Υγεία

Το Dromeus αγόρασε - επιθετικά - το 2,76% του Υγεία, μεταξύ 0,45 - 0,55 ευρώ, για λογαριασμό Αποστολόπουλου - Τι λέει το Υγεία
Το Dromeus εξυπηρετεί τα συμφέροντα Αποστολόπουλου με στόχο να αποκτηθεί ποσοστό μειοψηφίας στο Υγεία...
(upd) Τα σχέδια του Γ. Αποστόλοπουλου να αποκτήσει ποσοστό μειοψηφίας στον Υγεία εξυπηρετεί το fund Dromeus Global καθώς ήδη έχει αγοράσει το 2,76% ή 8,3 εκατ. μετοχές του Υγεία σε εύρος τιμών 0,45 ευρώ έως 0,55 ευρώ.
Αρχικά υπήρχε η αίσθηση ότι το Dromeus ήταν φιλικά προσκείμενο στην MIG και οι αγορές εξυπηρετούσαν τα σχέδια της, ωστόσο η αλήθεια είναι διαφορετική κινείται επιθετικά στην MIG και στο Υγεία.
Το Υγεία δηλώνει ότι δεν έχει καμμία σχέση με το «Dromeus Global Opportunities Fund» επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του bankingnews.
Το Dromeus λοιπόν αγοράζει ακριβά και πάνω από την αρχική πρόταση Αποστολόπουλου.
Η MIG ελέγχει το 70% του Υγεία και η κίνηση του Dromeus θεωρείται μη φιλική προς τα συμφέροντα του Υγεία και της MIG.
Με βάση όλες τις ενδείξεις θα μπορούσε το μέγιστο να αποκτήσει έως και το 5% στο Υγεία χωρίς ωστόσο πρακτικά να μπορεί να αλλάξει τους μετοχικούς συσχετισμούς.
Το Υγεία δεν κινδυνεύει από τέτοιες κινήσεις.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν δημοσίευμα του www.bankingnews.gr το οποίο ανέφερε ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο fund και να  υποβάλλει πρόταση εξαγοράς του 10% έως 20% των μετοχών του Υγεία» (δείτε εδώ) σε τιμή προφανώς υψηλότερη της πρότασης Αποστολόπουλου, ήρθε η ανακοίνωση από την ίδια την εισηγμένη, η οποία γνωστοποιεί τις αγορές μετοχών από το Dromeus Global Opportunities Fund.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση (δείτε εδώ), το Dromeus Global Opportunities Fund είχε αποκτήσει 60 χιλ. μετοχές πριν τη δημόσια πρόταση του Γ. Αποστολόπουλου για το 30% του Υγεία στην τιμή των 0,45 ευρώ.
Μετά τη δημόσια πρόταση, σχεδόν καθημερινά, το Dromeus Global Opportunities Fund πραγματοποίησε αγορές 8,3 εκατ. μετοχών του Υγεία, σε τιμές 0,4684 ευρώ, 0,4737 ευρώ και 0,5585 ευρώ.
Αναλυτικά:(*) 60,000 μετοχές είχαν αποκτηθεί πρό της δημοσίας προσφοράς
(α) Τις ημερομηνίες 27/11/2017 και 28/11/2017 πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύνολο της 29/11/2017, οι οποίες δεν υπερέβησαν το όριο του 0.5%
(β) Τις ημερομηνίες 30/11/2017 και 01/12/2017 πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύνολο της 04/12/2017, οι οποίες δεν υπερέβησαν το όριο του 0.5%
(γ) Τις ημερομηνίες 05/12/2017, 06/12/2017, 07/12/2017 και 08/12/2017 πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύνολο της 11/12/2017, οι οποίες δεν υπερέβησαν το όριο του 0.5%
Το Dromeus Global έχει ορίσει ως διαχειριστή του την Dromeus Capital Management (UK) Ltd., και δεν υπάρχει άλλο συντονισμένο πρόσωπο.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι στις 22 Νοεμβρίου 2017, η Γ. Αποστολόπουλος, βασικός μέτοχος της εισηγμένης Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, υπέβαλε δημόσια πρόταση για το 30% του Υγεία, στην τιμή των 0,45 ευρώ.

Η απάντηση του Υγεία σχετικά με το Dromeus Global Opportunities Fund

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού τύπου η «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» («Υγεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
1. Το Υγεία δεν προέβη σε οποιαδήποτε ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την απόκτηση ποσοστού 2,76% του μετοχικού του κεφαλαίου από το «Dromeus Global Opportunities Fund».
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 περίπτ. β Ν. 3461/2006 σε ανακοίνωση υποχρεούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.
2. Το Υγεία δηλώνει ότι δεν έχει καμμία σχέση με το «Dromeus Global Opportunities Fund».

«Μύλος» στην αγορά από τις αγορές του Dromeus στο Υγεία - Ποιος είναι ο ρόλος του Fund;

Έντονο προβληματισμό και πολλά ερωτήματα προκαλεί η ανακοίνωση της αγοράς μετοχών του Υγεία από την Dromeus αφού το Fund ανακοίνωσε αγορές μετοχών κάνοντας λόγο για «ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις».
Τα ερωτήματα έχουν να κάνουν με θέματα όπως:
Γιατί ανακοίνωσε αγορές χωρίς να έχει ξεπεράσει το ποσοστό του το 5%.
Γιατί κάνει λόγο για δημόσια πρόταση, αφού δεν έχει καταθέσει το fund τη δημόσια πρόταση ή από κοινού με την Αποστολόπουλος;
Δρουν από κοινού και η αγορά το μαθαίνει εμμέσως τώρα ή πρόκειται για μία απλή ενημέρωση που δεν έχει σχέση με όσα συμβαίνουν στον κλάδο;
Μήπως η ανακοίνωση είχε σκοπό να κάνει νωρίτερα γνωστή την παρουσία του στο μετοχολόγιο προκειμένου να δηλώσει «παρών» στις εξελίξεις;
Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν πως πρώτη φορά βλέπουν κάτι ανάλογο και πως αν δρουν από κοινού και τώρα το μαθαίνει η αγορά έχουμε να κάνουμε προνομιακή πληροφόρηση που ίσως κάποιοι είχαν ή για απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών.
Αν δεν δρουν από κοινού, ποια είναι τα σχέδια του fund;
Επιθυμεί να μπλοκάρει τη δημόσια πρόταση ή να οδηγήσει την Αποστολόπουλος να αυξήσει το τίμημα και να εισπράξει υπεραξία.
Το σίγουρο πάντως είναι πως το fund δεν δρα σε συνεννόηση με τη MIG που ελέγχει το 70%.

Τι ανέφερε στις 11 Δεκεμβρίου 2017 ώρα 23:40 το www.bankingnews.gr


Fund βολιδοσκοπεί το Υγεία σχεδιάζοντας αντιπρόταση – Τι θα κάνει ο Αποστολόπουλος;

Πολύ σύντομα η υπόθεση της εταιρίας Υγεία του ομίλου MIG θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Τετάρτη ή Πέμπτη έως 14/12 θα εγκρίνει την πρόταση εξαγοράς έως του 30% του Υγεία από τον όμιλο Αποστολόπουλου.
Εν συνεχεία το διοικητικό συμβούλιο του Υγεία θα συνεδριάσει και με την γνωμοδότηση του συμβούλου που έχει προσλάβει θα απορρίψει την πρόταση Αποστολόπουλου ως μη συμφέρουσα.
Μετά από αυτή την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αναμένονται δύο εξελίξεις
1)Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο fund και να υποβάλλει πρόταση εξαγοράς του 10% έως 20% των μετοχών του Υγεία σε τιμή προφανώς υψηλότερη της πρότασης Αποστολόπουλου.
Εικάζεται ότι δεν θα είναι το Fortress ή το CVC.
2)Ο όμιλος Αποστολόπουλου εφόσον απορριφθεί η πρόταση από το Υγεία και άπαξ και έχει εμφανιστεί νέο fund που υποβάλλει ανταγωνιστική πρόταση είτε θα υποβάλλει νέα πρόταση τροποποιημένη, υποχρεωτικά όμως για το 30% - αυτό σημαίνει μεγαλύτερο τίμημα από το προσφερθέν – είτε θα αποσυρθεί.
Με τον ένα ή άλλο τρόπο το Υγεία μια από τις σοβαρότερες εταιρίες του κλάδου υγείας στην Ελλάδα, που ανήκει στον όμιλο MIG με 71% περίπου θα βρεθεί στο επίκεντρο εξέλιξη που επιβεβαιώνει την αξία της εταιρίας και με όρους χρηματιστηριακούς αλλά και ως ένα περιουσιακό στοιχείο βελτιούμενης αξίας.

Πρώτη ενημέρωση 11/12/2017 ώρα 23:40

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS