Μεγάλη επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2018 - Πόσο θα αυξηθούν οι εισφορές

Μεγάλη επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2018 - Πόσο θα αυξηθούν οι εισφορές
Η νέα βάση υπολογισμού επιφέρει μεγαλύτερες επιβαρύνσεις έως και 47% για τους αγρότες και έως 30% για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Από τον Ιανουάριο του 2018 οι τρέχουσες εισφορές θα υπολογίζονται επί του μικτού εισοδήματος- πριν την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους- με μια έκπτωση 15% επί του εισοδήματος μόνο για το 2018!
Αυτό σημαίνει ότι από το 2019 και ιδίως από το 2022 που τελειώνει η ευνοϊκή μεταβατική περίοδος για αγρότες και επιστήμονες , το ύψος των εισφορών θα τριπλασιαστεί!
Επιπλέον 140.000 ελεύθεροι επαγγελματίες  δικηγόροι  και  μηχανικοί  θα πνιγούν στην κυριολεξία στις οφειλές το 2018 γιατί εκτός από τις προαναφερόμενες επιβαρύνσεις θα πρέπει να καταβάλουν και τις αναδρομικές εισφορές υπέρ επικούρησης ( 7%) και εφάπαξ (4%) του 2017.
Από την άλλη πλευρά ,η ελάφρυνση των εισφορών την οποία περιμένει ένα μεγάλο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών από τον συμψηφισμό με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2016 μεταφέρεται την επόμενη χρονιά.
 Η νέα βάση υπολογισμού επιφέρει μεγαλύτερες επιβαρύνσεις έως και 47% για τους αγρότες και έως 30% για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Θα πληρώσουν περισσότερα μάλιστα, ακόμη και αν το εισόδημά τους παρέμεινε αμετάβλητο!
Για να χρυσωθεί το «χάπι», το υπουργείο δίνει έκπτωση 15% στο εισόδημα που θα λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού των εισφορών, αλλά μόνο για το 2018.
Από το 2019 η έκπτωση καταργείται με αποτέλεσμα η επιβάρυνση να φτάσει το 38% η και περισσότερο αν υπάρχουν εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ.
1.Για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα -το προηγούμενο έτος-  30.000 ευρώ ή 2.500 ευρώ/μήνα καταβάλλει το 2017 εισφορές ύψους  5.913€  ετησίως
Το 2018 , με το νέο τρόπο θα κληθεί να πληρώσει 6.885 ευρώ.(+16.4%)
Το 2019  30.000€ Χ  27%= 8.100€, δηλαδή 2.187€ επιπλέον  (8.100€- 5.913€) σε ετήσια βάση.
Αύξηση 37% στο ποσό των ήδη καταβαλλόμενων εισφορών.
2.Αγρότης που δηλώνει 4.900 ευρώ, πληρώνει φέτος 1.040 ευρώ το χρόνο στον ΕΦΚΑ (δηλαδή την ελάχιστη εισφορά των 87 ευρώ το μήνα). Το 2018 όμως το εισόδημα των 4.900 ευρώ θα έχει έκπτωση 15%, στα 4.165 ευρώ, και πάνω σε αυτό θα προστεθούν οι εισφορές του 2017, οπότε το εισόδημα για τον υπολογισμό των εισφορών του 2018 θα είναι 5.205 ευρώ (4.165+1.040=5.205). Η εισφορά του θα είναι για το 2018 23,2% για σύνταξη, ασθένεια και αγροτική εστία ήτοι 1.207 ευρώ (101 ευρώ το μήνα). Συνολικά το 2018 θα πληρώσει 168 ευρώ παραπάνω, ή 14 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα, δηλαδή 16% αύξηση εισφορών από το 2017!
 Το 2019 όμως δεν θα έχει την έκπτωση εισοδήματος, ενώ οι εισφορές ανεβαίνουν στο 25,2% του εισοδήματος, οπότε θα πληρώσει 1.539 ευρώ, ή 128 ευρώ το μήνα, ήτοι θα έχει αύξηση εισφορών κατά 26,7% σε σχέση με το 2018 και κατά 47% σε σχέση με τις εισφορές του 2017!

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS