Δομική Κρήτης: Στις 8/1/2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δομική Κρήτης: Στις 8/1/2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Στις 8/1/2018 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γ.Σ. της Δομική Κρήτης 
Για την εκλογή επιτροπής Ελέγχου θα κληθούν να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Δομική Κρήτης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2017, καλούνται οι μέτοχοι της Δομικής Κρήτης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:
Εκλογή επιτροπής Ελέγχου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS