Αποκρατικοποιήσεις 2018: (6) περιπτώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις εισηγμένες εταιρίες

Αποκρατικοποιήσεις 2018: (6) περιπτώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις εισηγμένες εταιρίες
Στο σχέδιο του προϋπολογισμού γίνεται αναφορά στα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων το 2018.
Αποκρατικοποιήσεις 2018: (6) περιπτώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις εισηγμένες εταιρίες

Ποιες εταιρίες βρίσκονται στην ουρά των αποκρατικοποιήσεων για το 2018. Στο σχέδιο του προϋπολογισμού γίνεται αναφορά στα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων το 2018.

Για τις εισηγμένες εταιρίες (6) περιπτώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς από τα προσδοκώμενα έσοδα μπορεί να γίνει μια πρόχειρη αναγωγή στις τιμές που έχουν οι εταιρίες στο ταμπλό, αν και όχι αναγκαστικά δεσμευτικές για την έκβαση των διαγωνισμών.

Υπενθυμίζεται, ότι η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει την πρόσληψη συμβούλου ο οποίος θα εκπονήσει μελέτες αποτίμησης οι οποίες θα ορίζουν και το ελάχιστο δυνατό τίμημα. Από τις αποκρατικοποιήσεις του 2018 το ελληνικό κράτος προσδοκά έσοδα 2,73 δις ευρώ το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από την περίοδο του 2010 και μετά.
  • Ποιες εταιρίες βρίσκονται στην ουρά των αποκρατικοποιήσεων για το 2018
 OTE (5%) - 250 εκατ. ευρώ: Η αξία της εταιρίας υπολογίζεται στα 5 δις ευρώ ή 10,2 ευρώ ανά μετοχή
 ΔΕΗ(17%) - 100 εκατ. ευρώ: Η αξία της ΔΕΗ εκτιμάται στα 588 εκατ. ευρώ ή 2,53 ευρώ ανά μετοχή
 Ελληνικά Πετρέλαια (35%) - 500 εκατ. ευρώ: Σε αυτή την αποτίμηση τα ΕΛΠΕ «αξίζουν» 1,42 δις ευρώ ή 4,68 ευρώ ανά μετοχή.
 ΔΕΠΑ(31%)- 250 εκατ. ευρώ: Εδώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πώληση του 35% που κατέχουν τα ΕΛΠΕ το οποίο αποτιμάται 282 εκατ. ευρώ.
 ΔΕΣΦΑ (31%) - 188 εκατ. ευρώ:Και εδώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πώληση του 35% που κατέχουν τα ΕΛΠΕ το οποίο αποτιμάται 212 εκατ. ευρώ.
 Αξιοποίηση Ελληνικού- 300 εκατ. ευρώ: Το ποσό αφορά το 1/3 του τιμήματος εφόσον ξεκινήσει η υλοποίηση της σχετική συμφωνία αξιοποίησης με την ανάδοχο κοινοπραξία.

Τι έχει πουληθεί ως τώρα και τι αναμένεται το 2018 (σε δις ευρώ)

Ενσωματωμένη εικόνα 1


Πηγή: Προϋπολογισμός 2018
http://www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS