Τι απάντησε η Πειραιώς στο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος; - Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία

Τι απάντησε η Πειραιώς στο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος; - Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία
Η Πειραιώς λοιπόν περισσότερο προσπάθησε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της ΤτΕ παρά να κρατήσει αυτή την λογική ουδετερότητα
Το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την τράπεζα Πειραιώς θα αποδειχθεί στο τέλος παράθεση ιδεών αλλά προφανώς αυτό θα κριθεί από την δικαιοσύνη.
Βέβαια κατά ένα παράδοξο τρόπο προσπαθεί η ΤτΕ να υποκαταστήσει την δικαιοσύνη αλλά αυτό είναι άλλο θέμα που θα αναλύσουμε εν καιρώ.
Σήμερα θα ασχοληθούμε – λίγο – για την απάντηση του έδωσε η τράπεζα Πειραιώς στο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η Πειραιώς έλαβε το πόρισμα και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έπρεπε να δώσει απαντήσεις.
Πληροφορούμαστε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν για το πόρισμα της ΤτΕ από την Πειραιώς δεν εντάχθηκαν σε ένα πλαίσιο ουδετερότητας καθώς η Πειραιώς θα μπορούσε να επικαλεστεί το πόρισμα και να αφήσει την δικαιοσύνη να αποφανθεί εάν έγιναν και που έγιναν λάθη.
Η Πειραιώς λοιπόν περισσότερο προσπάθησε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της ΤτΕ παρά να κρατήσει αυτή την λογική ουδετερότητα καθώς όπως προαναφέρθηκε το πόρισμα θα κριθεί από την δικαιοσύνη.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι απαντήσεις της Πειραιώς για το πόρισμα υπαγορεύτηκαν από την ΤτΕ…η οποία δείχνει μεγάλο ζήλο σαν διακαή πόθο για το πόρισμα.
Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εάν υπαγορεύτηκαν οι απαντήσεις αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις δεν διακατέχονται από την έννοια της ουδετερότητας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS