Ξανά στο ταμπλό του Χ.Α η κυρία στρέβλωση...

Ξανά στο ταμπλό του Χ.Α η κυρία στρέβλωση...
Στα πρόσωπα των δύο μετοχών ... ΥΓΕΙΑ και ΙΑΣΩ...
Ξανά στο ταμπλό του Χ.Α η κυρία στρέβλωση...

Κάνει ξανά την επανεμφάνιση της στο ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου η κυρία στρέβλωση...

Στα πρόσωπα των δύο μετοχών ... ΥΓΕΙΑ και ΙΑΣΩ...

Με καθαρή θέση - ίδια κεφάλαια το πρώτο στα 125 εκατ. ευρώ αποτιμάται σε 187 εκατ. ευρώ.

Και με 105 εκατ. ευρώ το δεύτερο να αποτιμάται σε... 85 εκατ. ευρώ!!

Περάσαμε πάντως από όλα τα ΙΑΣΩ... Κι όλα ήταν στις θέσεις τους...

Είμασθε όμως πολύ περίεργοι για να μαθαίναμε το ποιοί πουλάνε εδώ κάτω το Ιασώ και ποιοί το αγοράζουν...

Μιλάμε, ότι πάνω από 2 εκατ. τεμάχια έχουν ρευστοποιηθεί από την εξαγγελία του ενδιαφέροντος για το ΥΓΕΙΑ...

http://www.bankingnews.gr
 

Δ.Ν.

BREAKING NEWS