Στο 1,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2017

Στο 1,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2017
Έναν χρόνο πριν ο πληθωρισμός ήταν -0,2%
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2017, διαμορφώθηκε στο 1,1% σε σχέση με 0,5% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat.
Έναν χρόνο πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -0,2%.
Συνολικά, στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Νοέμβριο ήταν 1,5% σε σχέση με 1,4% τον Οκτώβριο.
Έναν χρόνο πριν ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν 0,6%. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,8% τον Νοέμβριο, σε σχέση με 1,7% τον Οκτώβριο και 0,6% έναν χρόνο πριν.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), την Ιρλανδία (0,5%) και τη Φινλανδία (0,9%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (4,5%), στη Λιθουανία (4,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,1%). Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε πέντε κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε εννέα και αυξήθηκε σε 15.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS