Έρευνα: Πιο δυστυχισμένοι από ποτέ οι Κινέζοι, παρά τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη

Έρευνα: Πιο δυστυχισμένοι από ποτέ οι Κινέζοι, παρά τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη
Η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών δεν ήταν αρκετή για να δημιουργήσει χαρούμενους πολίτες στην Κϊνα 
Η κινεζική οικονομία, πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως πίσω από τις Η.Π.Α., αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ραγδαία τις τελευταίες σχεδόν τρεις δεκαετίες, με μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 5%, γεγονός που έχει οδηγήσει στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα του Sustainable Development Solutions Network (υπάγεται στον Ο.Η.Ε.), αυτό δε συνέβαλε στο να αυξηθεί (είναι μετρήσιμη σε αυτήν την περίπτωση μέσω του σχετικού δείκτη) η ευτυχία των Κινέζων.
Όπως αναφέρεται, οι πολίτες της ασιατικής υπερδύναμης φαίνεται να είναι λιγότερο ευτυχισμένοι σήμερα από ό,τι το 1990.
Οι συγγραφείς καταδεικνύουν χειροτέρευση του δικτύου κοινωνικής προστασίας.
Το 1990, αν και η χώρα ήταν πιο φτωχή, η κινεζική αγορά εργασίας χαρακτηριζόταν από ένα κράτος πρόνοιας, όπου οι οικογένειες αισθάνονταν ασφαλείς.
Δεν ανησυχούσαν για την ασφάλεια της εργασίας τους ή για την ικανότητα να διαθέτουν απασχόληση στο μέλλον.
Οι πολίτες απολάμβαναν επίσης οφέλη όπως επιδοτούμενα τρόφιμα, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, φροντίδα των παιδιών και συντάξεις, καθώς και εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τα παιδιά τους, σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης.
Τη δεκαετία του 1990 υπήρξε βέβαια μία αύξηση της ανεργίας, με τους Κινέζους που διέθεταν χαμηλότερο εισόδημα να πλήττονται περισσότερο.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, η αύξηση της ανεργίας και η οικονομική στασιμότητα έπαψε, ωστόσο η ευτυχία των Κινέζων είναι μικρότερη από ό,τι πριν από 25 χρόνια.
Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι αν και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μερικές φορές χρησιμοποιούν το ΑΕΠ ως μέτρο της κοινωνικής ευημερίας, αποτελεί μόνο έναν δείκτη που «συχνά δεν λέει ολόκληρη την ιστορία.
Το ΑΕΠ σχετίζεται με την οικονομική πτυχή της ζωής και με μία μόνο διάσταση -την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών»...

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS