Τα συγκριτικά tests έχουν νόημα μόνο για το τερματικό παιχνίδι…

Τα συγκριτικά tests έχουν νόημα μόνο για το τερματικό παιχνίδι…
Από την άλλη πλευρά τώρα, το ΙΑΣΩ δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο στο ταμπλό
Τα συγκριτικά tests έχουν νόημα μόνο για το τερματικό παιχνίδι…

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε τα συγκριτικά έχουν νόημα μόνο για το τερματικό παιχνίδι… Η μετοχή του ΥΓΕΙΑ ανεβαίνει γιατί υπάρχει πρόταση και ενδιαφέρον για την εξαγορά του. Από την άλλη πλευρά τώρα, το ΙΑΣΩ δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο στο ταμπλό από την στιγμή που και 49 εκατ. ευρώ έχει δεχτεί για το General αλλά και συγκριτικά με το ΥΓΕΙΑ δείχνει σημαντική υστέρηση... Από τεχνικής προσέγγισης το επίπεδο των 0,9100 ευρώ αποτερλεί το Stop για τους Long, τα 1,0600 ευρώ είναι η στήριξη και τα 1,1900 (αρχικά) και 1,3500 (ύστερα) είναι η αντίσταση.

http://www.bankingnews.gr 


Δ.Ν.

BREAKING NEWS