Πολύς κόσμος, τραπεζίτες (από Alpha) και επιχειρηματίες στο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα Μεγάλου – Χαντζηνικολάου

Πολύς κόσμος, τραπεζίτες (από Alpha) και επιχειρηματίες στο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα Μεγάλου – Χαντζηνικολάου
Πολλά στελέχη παλαιά και νέα βρέθηκαν στην δεξίωση Μεγάλου - Χαντζηνικολάου της Πειραιώς
Πολύς κόσμος παρευρέθηκε στο χριστουγεννιάτικο κάλεσμα της διοίκησης της Πειραιώς υπό τους Μεγάλου CEO και Χαντζηνικολάου Πρόεδρος.
Πρωτίστως να σημειωθεί ότι το κλίμα μεταξύ των δύο ήταν πολύ καλό διαψεύδοντας τις κακές γλώσσες για εντάσεις στις μεταξύ τους σχέσεις.
Τραπεζίτες που βρέθηκαν σε αυτή την δεξίωση ας την ονομάσουμε έτσι.... είδαν Μεγάλου και Χαντζηνικολάου να έχουν άνεση και επικοινωνία…
Από τους τραπεζίτες πολλά στελέχη της Alpha bank παρευρέθηκαν…αλλά και πρώην στελέχη της Πειραιώς και πολλά νυν στελέχη της Πειραιώς καθώς και κάποια στελέχη από τις υπόλοιπες τράπεζες.
(Ότι παρευρέθηκαν πολλά στελέχη της Alpha bank ήταν σύμπτωση προφανώς… ας είναι καλά ο επενδυτικός οίκος που εδρεύει στην 200 West Street New York, NY 10282 United States).
Τα συμπεράσματα ήταν δύο
1)Ότι πολλά στελέχη της Πειραιώς βρέθηκαν σε αυτή την δεξίωση και μάλιστα πολλά στελέχη από το παρελθόν
2)Πολλοί επιχειρηματίες και τραπεζίτες ειδικά από την Alpha bank

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS