Τραπεζικός κλάδος: Το αμιγώς οργανικό αποτέλεσμα θα βρεθεί σε πίεση και το 2018

Τραπεζικός κλάδος: Το αμιγώς οργανικό αποτέλεσμα θα βρεθεί σε πίεση και το 2018
Είναι ξεκάθαρο ότι η νέα χρονιά θα κινηθεί στα επίπεδα κερδοφορίας της φετινής.
Τραπεζικός κλάδος: Το αμιγώς οργανικό αποτέλεσμα θα βρεθεί σε πίεση και το 2018

Το 2018 θα παραμείνει δύσκολο. Οι διοικήσεις διαβεβαίωσαν για θετική τελική γραμμή, ωστόσο το αμιγώς οργανικό αποτέλεσμα θα βρεθεί σε πίεση. Αφενός η αύξηση των στόχων μείωσης των  NPEs αφετέρου η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 9 δείχνει να περιορίζει σημαντικά το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ισχυρή βελτίωση της κερδοφορίας. Άρα πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η επόμενη χρονιά θα κινηθεί στα επίπεδα κερδοφορίας της φετινής.

Ωστόσο οι τράπεζες έχουν κάποιους κρυφούς άσους στο μανίκι:
  • Από την μείωση του ELA θα έχουν εξοικονόμηση σε τόκους (με εξαίρεση την Εθνική εκτιμάται ότι η βελτίωση θα κινηθεί από 100 – 160 εκατ. ευρώ) η οποία όσο θα προχωράει η χρήση θα γίνεται ακόμα πιο εμφανής αφού οι τράπεζες θα φθάσουν σε μηδενισμό της σχετικής χρηματοδότησης.
Ζητούμενο είναι βέβαια η χρηματοδότηση να αντικατασταθεί επί το πλείστον με καταθέσεις ώστε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός απομόχλευσης των δανείων που εισφέρουν επιτοκιακό εισόδημα.
  • Οι καταθέσεις ωστόσο φαίνεται να συνδέονται και με την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που θα έπειθαν πιο διστακτικούς καταθέτες να επιστρέψουν στα γκισέ. (Χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία 36 δις ευρώ – Οκτ. 2018)
Η εθελούσιες παραμένουν μια επιλογή. Χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη οδηγία, η φημολογία κάνει λόγο για 5.000 αποχωρήσεις που αφορούν κυρίως δίκτυο.
  • Επίσης ακόμα υπάρχουν περιθώρια για να εμφανιστούν έκτακτες έγγραφές από πωλήσεις συμμετοχών ή θυγατρικών με διπλό όφελος σε κερδοφορία και ρευστότητα (Εθνική Ασφαλιστική, Εταιρίες διαχείρισης επενδύσεων, Χρηματιστηριακές εταιρίες κλπ).
Και εδώ θα εξαρτηθούν πολλά από την κερδοφορία αφού οι μητρικοί ισολογισμοί θα πρέπει να μην γράψουν κόκκινο στην τελική γραμμή που θα ενεργοποιούσε την ρήτρα έκδοσης μετοχών υπέρ του δημοσίου.
  • Στις τηλεδιασκέψεις εκφράστηκε συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την δυνατότητα επιστροφής δανείων σε ενήμερη κατάσταση όταν ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί.
  • Αν και είναι ακόμα νωρίς και το δείγμα γραφής δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό (μόνο μεγάλες ιδιοκτησίες έχουν βγει σε πώληση και από τα εταιρικά δάνεια όσα έχουν δραστηριότητα που θα μπορούσε να εμπνεύσει στρατηγικούς επενδυτές) η ιστορία έχει δείξει ότι στο γύρισμα της οικονομίας σε ανάπτυξη με καθυστέρηση δύο τριμήνων οι δανειολήπτες αρχίζουν σταδιακά να ρυθμίζουν ή να ενημερώνουν τα δάνεια τους.
  • Η βελτίωση των τιμών στην αγορά ομολόγων θα δώσει δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ομολόγων είτε σαν κάλυμμα σε χρηματοδότηση είτε ως αύξηση (marktomarket) της καθαρής θέσης. Κάτι τέτοιο φάνηκε να συμβαίνει μετά την πρόσφατη ανταλλαγή των ομολόγων που προέκυψαν από το PSΙ, εξέλιξη που επηρεάζει και την δυνατότητα των τραπεζών να αντλήσουν ρευστότητα από εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων με χαμηλότερο κουπόνι.
Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται αισθητά χαμηλότερα από την ενσώματη καθαρή θέση (0,1 – 0,25 φορές) ενσωματώνοντας το μεγαλύτερο ίσως μέρος από το ρίσκο πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών από την διενέργεια του τεστ αντοχής και της εφαρμογής του IFRS 9 καθώς και από τις σημαντικές προκλήσεις της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων. Ένα στοίχημα που αν βγει θα πληρώσει τουλάχιστον τα διπλά.

Πως κινήθηκαν συνολικά τα κέρδη των 4 συστημικών τραπεζών (τρίμηνο και εννεάμηνο)

Σεεκατ. ευρώ 9M:16 1Q17 2Q17 3Q17 9M:17 QoQ (%) YoY (%)
Εισόδημα από Τόκους 5,179 1,686 1,699 1,665 5,050 0.8% -2.5%
Προμήθειες 793 281 293 330 905 4.3% 14.1%
Συνολικόοργανικό εισόδημα 6,341 2,076 2,036 2,065 6,177 -1.9% -2.6%
Οργανικά έξοδα -3,326 -1,022 -1,028 -1,038 -3,088 -0.5% -7.2%
Προ προβλέψεων κέρδη 3,015 1,054 1,008 1,027 3,089 -4.3% 2.5%
Προβλέψεις -2,703 -923 -858 -944 -2,725 7.0% 0.8%
Κέρδη Προ φόρων 186 104 97 71 273 -7.0% 46.5%
Καθαρά κέρδη -2,742 91 -184 -33 -126
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS