Η ΑΧΙΑ Ventures διερεύνησε το σενάριο «να ακυρωθεί η δημόσια πρόταση» Αποστολόπουλου για Υγεία μέσω….ΕΚ

Η ΑΧΙΑ Ventures διερεύνησε το σενάριο «να ακυρωθεί η δημόσια πρόταση» Αποστολόπουλου για Υγεία μέσω….ΕΚ
Σε 3-4 μήνες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα επιβάλλει πρόστιμο στην Dromeus Capital το οποίο θα κινηθεί μεταξύ 20 με 40 χιλιάδες για τις κινήσεις του fund το οποίο κατέχει το 2,76% του Υγεία
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προσπάθεια Αποστολόπουλου να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό μειοψηφίας στο Υγεία δεν τυγχάνει της αποδοχής των μετόχων της εταιρίας οπότε πρακτικά στις 17 Ιανουαρίου 2018 οπότε και λήγει η προαιρετική δημόσια πρόταση θα αποδειχθεί… ότι δεν υπάρχει αντίκρισμα.
Το νέο σημαντικό στοιχείο πάντως είναι ότι ο σύμβουλος του ομίλου επιχειρήσεων Αποστολόπουλου η AXIA Ventures διερεύνησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς…το ενδεχόμενο να μην εγκριθεί το ενημερωτικό της δημόσιας πρότασης και έτσι να διευκολυνθούν όλες οι πλευρές….
Ο νόμος ορίζει ποιες είναι οι διαδικασίες απόσυρσης και προφανώς δεν πληρούνταν τα κριτήρια για να αποσυρθεί η δημόσια πρόταση.
Όταν ο σύμβουλος διερευνά την πιθανότητα να ακυρωθεί η δημόσια πρόταση προς το Υγεία…προφανώς αυτό αποδεικνύει ότι η πλευρά Αποστολόπουλου δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα.
Η διερεύνηση του σεναρίου να ακυρωθεί η δημόσια πρόταση πραγματοποιήθηκε την περίοδο που εξεταζόταν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο.

Ποιο θα είναι το πρόστιμο στην Dromeus Capital;

Σε 3-4 μήνες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα επιβάλλει πρόστιμο στην Dromeus Capital και με βάση τις παρελθούσες εμπειρίες θα κινηθεί μεταξύ 20 με 40 χιλιάδες ευρώ για τις κινήσεις του fund στο Υγεία στο οποίο κατέχει 2,76%.

Ποιος θα είναι ο νέος Πρόεδρος της MIG;

Με βάση ενδείξεις μετά την αποχώρηση Σταύρου Λεκκάκου από προέδρου της MIG αναζητείται λύση από το εσωτερικό της εταιρίας συμμετοχών με πιθανές υποψηφιότητες – πιθανές και όχι βέβαιες – Ξανθάκης ή Καψάσκης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS