Είκοσι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης που μπορούν να ξεχωρίσουν το 2018 λόγω θεμελιωδών μεγεθών

Είκοσι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης που μπορούν να ξεχωρίσουν το 2018 λόγω θεμελιωδών μεγεθών
Στο ταμπλό μπορεί να είναι «μικρές» αλλά οι ισολογισμοί δείχνουν πως αξίζουν να γίνουν «μεγαλύτερες» - Σύμμαχος η βελτίωση του κλίματος στο ΧΑ
Με την τεχνική εικόνα να έχει βελτιωθεί σημαντικά και την ψυχολογία των επενδυτών να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε μετοχές μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων, εφόσον ο δείκτης πραγματοποιήσει συσσώρευση πέριξ των 810-840 μονάδων, θεωρείται πιθανή σύμφωνα με τεχνικούς αναλυτές.
Στελέχη της αγοράς έχουν από καιρό ξεχωρίσει μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εμπορευσιμότητά τους (κάποιες το έχουν κάνει ήδη) και να ενισχύσουν την αποτίμησή τους.
Τα θεμελιώδη, περιορίζουν τον κίνδυνο, στην περίπτωση που η εμπορευσιμότητα, υποχωρήσει ξανά, ενώ μεσομακροπρόθεσμα, επιστροφές κεφαλαίου ή διανομή μερισμάτων, προσφέρουν καλές αποδόσεις.
Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών (κερδοφορία, καθαρή θέση, περιουσιακά στοιχεία), ξεχωρίζουν τουλάχιστον είκοσι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης.
Ήδη από στις τελευταίες συνεδριάσεις της περασμένης εβδομάδας αρκετές μετοχές της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενισχύθηκαν σημαντικά με βελτίωση του όγκου συναλλαγών.
Ξεκινώντας αλφαβητικά, η ΑΛΚΑΤ (Nexans) διαπραγματεύεται σημαντικά χαμηλότερα από την καθαρή της θέση (26 εκατ. ευρώ έναντι 40,7 εκατ. ευρώ), έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, αλλά στο εξάμηνο γύρισε σε ζημιές.
Ρίσκο για τους επενδυτές είναι η υψηλή συγκέντρωση και οι φήμες που υπήρχαν στο παρελθόν για δημόσια πρόταση.
H ΑS Company, έχει προσφέρει καλές αποδόσεις στο παρελθόν στους επενδυτές αλλά παραμένει ελκυστικά αποτιμημένη.
Διαπραγματεύεται με p/bv 0,85 ενώ αναμένεται για το 2017 να έχει μονοψήφιο p/e.
Η Alpha Αστικά Ακίνητα έχει p/bv 0,65, υψηλό p/e αλλά τα ταμειακά της διαθέσιμα αντιστοιχούν σε 5 ευρώ ανά μετοχή με το ταμπλό να δείχνει 6,5 ευρώ περίπου και να έχει φυσικά και χαρτοφυλάκιο ακινήτων.
Η Βογιατζόγλου αναμένεται να έχει μονοψήφιο p/e και διαπραγματεύεται στο 60% της καθαρής θέσης.
Η ΓΕΒΚΑ εμφανίζει βελτίωση μεγεθών και διαπραγματεύεται στο μισό της καθαρής θέσης.
Η ΕΚΤΕΡ είναι από τις μικρές αλλά καθαρές εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου με ακίνητη περιουσία στην Πάρο και p/bv κάτω από 0,4 φορές.
Η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, έχει και κέρδη και καλή ρευστότητα.
Δίνει καλές επιστροφές στους μετόχους και διαπραγματεύεται στο μισό της καθαρής θέσης.
Η Ελινόιλ με μονοψήφιο p/e και χαμηλό p/bv δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, όπως και η Ελτράκ, η οποία πρόσφατα «ζάλισε» τους επενδυτές με το ράλι της μετοχής μετά την ανακοίνωση για υψηλές επιστροφές στους μετόχους.
Η Έλαστρον είναι από τις πιο καθαρές του κλάδου της με εξαιρετικά χαμηλό p/bv.
Η Έλτον έχει ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα αλλά και πάλι παραμένει φθηνή, αφού διαπραγματεύεται κάτω από την καθαρή θέση και μάλλον με μονοψήφιο p/e για το 2017.
Η Ικτίνος αποτελεί μία μετοχή, στην οποία το Bankingnews.gr είχε αναφερθεί πριν ξεκινήσει το ράλι λόγω ελκυστικής αποτίμησης έναντι Mermeren και Κυριακίδη.
Η Καράτζης είναι γνωστό ότι οι μισές και πλέον δραστηριότητες του ομίλου δεν αποτυπώνονται στο ταμπλό του ΧΑ, η Κλουκίνας-Λάππας διαθέτει πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, η Μύλοι Λούλη παίζει με εξαιρετικά χαμηλό p/bv και η Νάκας έχει καλή κερδοφορία και προσφέρει υψηλή μερισματική απόδοση.
Η Περσεύς, έχει καταφέρει να μειώσει τον δανεισμό της και το στοίχημα είναι σε ποια τιμή θα γίνει η δημόσια πρόταση στην περίπτωση που πουληθεί η Σελόντα από τις τράπεζες.
Η Profile διαπραγματεύεται στο μισό της καθαρής θέσης με καλή ρευστότητα.
Τέλος η Flexopack έχει χαμηλό δανεισμό και εξαιρετική κερδοφορία σε σύγκριση με την αποτίμηση.
Εκτός των παραπάνω μετοχών, υπάρχουν ακόμη αρκετές που αξίζουν σημαντικά καλύτερη αποτίμηση, όπως πχ η Τεχνική Ολυμπιακή, αφού στο παρελθόν υπήρχαν πληροφορίες, οι οποίες αναβιώνουν ξανά, για πρόταση εξαγοράς του Πόρτο Καρράς σε τιμές πολλαπλάσιες τις αποτίμησης.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS