Πάνω από 80% η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στα υπουργεία, στο νέο σύστημα αξιολόγησης

Πάνω από 80% η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στα υπουργεία, στο νέο σύστημα αξιολόγησης
Σε τρεις περιπτώσεις η συμμετοχή στο νέο σύστημα αξιολόγησης ήταν καθολική 
Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στο νέο σύστημα αξιολόγησης το 2017, καθώς παρά την αποχή από τη διαδικασία που κήρυξαν συνδικαλιστικές οργανώσεις και την αρχική επιφυλακτικότητα μερίδας υπαλλήλων, τελικά τα ποσοστά συμμετοχής στην πλειονότητα των υπουργείων κινήθηκαν πάνω από το 80%, ενώ σε τρεις περιπτώσεις η συμμετοχή ήταν καθολική, όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανά υπουργείο.
Τα ποσοστά συμμετοχής ανά υπουργείο είναι τα εξής:
Αγροτικής Ανάπτυξης 100%
Υποδομών και Μεταφορών 98%
Εθνικής Άμυνας 90%
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 82%
Υγείας 78%
Οικονομικών 78%
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 86%
Περιβάλλοντος & Ενεργείας 90%
Οικονομίας και Ανάπτυξης 88%
Εσωτερικών 55%
Προστασίας Πολίτη 100%
Τουρισμού 100%
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 91%
Μεταναστευτικής Πολιτικής 95%
Ψηφιακής Πολιτικής 82%
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 67%
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 45%
Πολιτισμού και Αθλητισμού 30%
Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποίησε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, σε απάντηση σχετικής ερώτησης που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Γεωργαντάς.
Η κ. Γεροβασίλη ανέφερε ακόμα, ότι ενόψει της φετινής αξιολόγησης (για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017), θα αναπτυχθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αξιολόγηση «ώστε να θωρακιστεί περισσότερο και να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία αξιολόγησης».
H πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου, θα αποτελέσει μέρος του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), που θα υλοποιηθεί εντός του έτους υπό τη μορφή «κάρτας του δημοσίου υπαλλήλου» και θα περιλαμβάνει στοιχεία, όπως την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τις μετακινήσεις, την εκπαίδευση, την επιμόρφωσή και την αξιολόγησή του.
Η υπουργός σημείωσε επίσης, ότι πρόσφατα συστάθηκε η διεύθυνση Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων, με επιχειρησιακό στόχο μεταξύ άλλων, την εισήγηση και τη μέριμνα για την εφαρμογή και παρακολούθηση υλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί «η καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων που θα προκύπτουν από την αξιολόγηση, για το σχεδιασμό δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS