Εάν μια τράπεζα ελεγχόταν για 9-10 δισ. NPEs και μόνο από τα ναυτιλιακά προέκυπτε πρόβλεψη 350 εκατ τι θα συνέβαινε;

Εάν μια τράπεζα ελεγχόταν για 9-10 δισ. NPEs και μόνο από τα ναυτιλιακά προέκυπτε πρόβλεψη 350 εκατ τι θα συνέβαινε;
Ιδιαίτερα αυστηροί οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στις τράπεζες
Τι θα συνέβαινε εάν μια ελληνική τράπεζα ελεγχόταν για 9-10 δισεκ. NPEs και προέκυπτε ζημία 1,5 δισ τον Φεβρουάριο 2018;
Πρωτίστως να αναλύσουμε γιατί τον Φεβρουάριο;
Τον Μάρτιο του 2018 – ίσως και λίγο νωρίτερα – οι τράπεζες θα πρέπει να ενημερώσουν τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών για την επίδραση στα κεφάλαια του IFRs 9 του διεθνούς λογιστικού προτύπου 9.
Όμως τον Φεβρουάριο του 2018 θα έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι του TAR δηλαδή η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στις ελληνικές τράπεζες.
Ας υποθέσουμε ότι μια ελληνική τράπεζα ελεγχόταν για 9 με 10 δισεκ. προβληματικά δάνεια και προέκυπτε ζημία 1,5 δισεκ. και αποκαλύπτετο αυτή η ζημία…
Τι θα συνέβαινε τότε;
Η αγορά δεν θα ανησυχούσε ότι η τράπεζα αυτή είναι υποψήφια για αύξηση κεφαλαίου;
Εάν προέκυπτε ζημία 1,5 δισεκ. από το TAR από το stress tests και το IFRs 9 θα προέκυπτε μετά βεβαιότητας η ανάγκη για νέα αύξηση κεφαλαίου.
Επίσης τι θα συνέβαινε εάν μόνο από τα ναυτιλιακά δάνεια προέκυπτε νέα πρόβλεψη 350 εκατ ευρώ;
Δεν λέμε ότι συμβαίνουν αλλά τι θα συνέβαινε εάν αυτά από εικασίες μετατρέπονταν σε πραγματικά γεγονότα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS