Νέος εκπρόσωπος της ΤτΕ στο ΤΧΣ ο Ηλίας Ξηρουχάκης

Νέος εκπρόσωπος της ΤτΕ στο ΤΧΣ ο Ηλίας Ξηρουχάκης
Ο Ηλίας Ξηρουχάκης διαθέτει 25ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών σε Ελλάδα και εξωτερικό
Μετά από πρόταση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και την έγκριση του Euroworking Group (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν3864/2010 περί ιδρύσεως του ΤΧΣ τοποθετείται νέο μέλος της τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο Ηλίας Ξηρουχάκης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Παναγιώτη Δουμάνογλου.
Ο κ. Ξηρουχάκης διαθέτει 25ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Αρκετές δε από τις εταιρίες στις οποίες έχει εργαστεί αποτελούν παγκόσμιους ηγέτες (Global Leaders) στους τομείς που δραστηριοποιούνται.
Eίναι απόφοιτος του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London Metrololitan University) από το οποία διαθέτει πτυχίο Batchelor (Bachelor of Arts -Honours) στις επιστήμες της διοίκησης με ειδίκευση στην οικονομετρία και τα υποδείγματα επιχειρησιακών προβλέψεων.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στα Μακροοικονομικά της Ευρωπαικής Ενωσης  (Μaster of Arts in Economics)  από το Παναπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξειδίκευση στη νομισματική πολιτική της Ένωσης και το κοινό νόμισμα.
Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μaster of Business Administration (MBA) στην Τραπεζική διοίκηση με εξειδίκευση στη διαχείριση Κινδύνων ( πιστωτικών και λειτουργικών) και τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS