Δεν υπάρχει αγοραστής για το πλοίο «Αίολος Κεντέρης 1» της ΝΕΛ

Δεν υπάρχει αγοραστής για το πλοίο «Αίολος Κεντέρης 1» της ΝΕΛ
Πως το σύγχρονο πλοίο της ΝΕΛ που ναυπηγήθηκε το 2000 για δεκάδες εκατ. ευρώ σήμερα δεν αξίζει σχεδόν τίποτε!
Στα αζήτητα το πλοίο “Αίολος  Κεντέρης” 1.
Άγονος θα καταλήξει ο σημερινός (10/1) ηλεκτρονικός πλειστηριασμός της Τράπεζας Πειραιώς η οποία να σημειωθεί προχώρησε σε κατάσχεσητουπλοίου της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου λόγω χρεών προς τη τράπεζα.
Η πρώτη προσφορά για την απόκτηση του πλοίου είναιτα 6.500.000 ευρώ.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μόνο μία εταιρεία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στον πλειστηριασμό και συγκεκριμένα η εταιρεία Κουαντραντίλο με έδρα την Κύπρο.
Ωστόσο η μία και μοναδική εταιρεία που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον στο τέλος δεν έλαβε την έγκριση από το συμβολαιογραφικό γραφείο του κ. Στέφανου Βασιλάκη.
Η εταιρεία δια εκπρόσωπου της, στην Ελλάδα έπρεπε να καταθέσει το ποσό 1.950.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 30% της αρχικής προσφοράς.
Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε με ασφάλεια για το διαγωνισμό με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η κυπριακή  εταιρεία.
Η Τράπεζα Πειραιώς ως επισπεύδουσα δεν θα λάβει τα προσδοκώμενα με αποτέλεσμα και πιθανό να επανέλθει με νέο πλειστηριασμότο επόμενο διάστημα.
Με βάση τα συνοδευτικά έγραφα της διαδικασίας του πλειστηριασμού εμφανίζεται ότι η αξία του «Αίολος Κεντέρης 1» με εκτίμηση της εταιρείας COSMOS SHIPPINC είχε αποτιμήσει την αξία του πλοίου το Δεκέμβριο του 2011 στα 25, 6 εκατ. ευρώ και το Μάρτιο του 2014 η αξία τουπλοίου είχε υποχωρήσει στα 14,5 εκατ. ευρώ.
Η κατακόρυφη πτώσης της αξίας του πλοίου προήλθε κυρίως από τα γεγονός ότιτο πλοίο ήταν παροπλισμένο για 7 χρόνια.
Σύμφωνα με την έκθεση ανακοπής του πλειστηριασμού, πλοίο με κατώτερα χαρακτηριστικά από το «Αίολος Κεντέρης» πουλήθηκε 7,5 εκατ. ευρώ διότι ήταν εν λειτουργία.
Η συντήρηση του πλοίου εκτός των μηχανών υπολογίζεται στο 1 εκατ. ευρώ και μαζί με τις τέσσερις μηχανες το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ.
Το πλοίο «Αίολος Κεντέρης 1» είχε συνολικά 4 υποθήκες.
Η πρώτη ήταν από την Τράπεζα Πειραιώς και προήλθε από την Τράπεζα Millennium για το ποσό των 14.490.000 ευρώ, η δεύτερη υποθήκη συνολικής αξίας 277.820 ευρώ έγινε από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, η τρίτη υποθήκη ήταν για οφειλή 5.500 ευρώ από φυσικό πρόσωπο και η τέταρτη  από την Τράπεζα Πειραιώς για το ποσό τω 4 εκατ. ευρώ.
Το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού όμως δεν έχει κανένα όφελος για κανένα καθώς δεν υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον και είναι πολύ πιθανό το πλοίο να πάει για παλιοσίδερα ενώ αν ήταν σε λειτουργία θα μπορούσε να προσφέρει για τρεις τουλάχιστον δεκαετίες υπηρεσίες στην ακτοπλοΐα.

Νίκος Θεοδωρόπουλος  
ntheo@bankingenws.gr   

www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS