Τα 2ετή ελληνικά ομόλογα έχουν χαμηλότερη απόδοση από τα αντίστοιχα αμερικανικά

Τα 2ετή ελληνικά ομόλογα έχουν χαμηλότερη απόδοση από τα αντίστοιχα αμερικανικά
Η απόδοση των 2ετών ελληνικών ομολόγων είναι χαμηλότερη από εκείνη των αντίστοιχων αμερικανικών
Τα ελληνικά 2ετή ομόλογα παρουσιάζουν χαμηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα αμερικανικά.
Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg, τα ελληνικά ομόλογα είναι ακριβώς τόσο ασφαλή όσο και τα ομόλογα των ΗΠΑ, τουλάχιστον σύμφωνα με την αγορά ομολόγων.
«Τα 2ετή κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ παρουσιάζουν τώρα υψηλότερη απόδοση από αυτά της μεσογειακής χώρας.
Η αποκατάσταση της φήμης της ελληνικής αγοράς και η προσδοκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βγει από το πρόγραμμα βοήθειας οδηγούν στη μείωση του κόστους δανεισμού, την ώρα που οι προσδοκίες για ενίσχυση της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ωθούν προς τα πάνω τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων τους» επισημαίνεται στο δημοσίευμα.
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται μια ασυμμετρία στα επιτόκια, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα στη διετία από τις ΗΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων η αγορά ομολόγων είναι μια σε ακραία φούσκα που προκαλεί έντονη ανησυχία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS