ΟΔΔΗΧ: Στο 0,99% υποχώρησε το επιτόκιο στη δημοπρασία 3μηνων εντόκων - Αντλήθηκαν 812,5 εκατ.

ΟΔΔΗΧ: Στο 0,99% υποχώρησε το επιτόκιο στη δημοπρασία 3μηνων εντόκων - Αντλήθηκαν 812,5 εκατ.
Το ελληνικό δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ, με την απόδοση να υποχωρεί στο 0,99% από 1,6%
Κάτω από το 1% υποχώρησε η απόδοση στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας από τον ΟΔΔΗΧ.
Ειδικότερα, το ελληνικό δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ, με την απόδοση να υποχωρεί στο 0,99% από 1,6% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,44 φορές, από 1,87 φορές στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

H ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ.
Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,99%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2.153 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,44 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

10 Ιανουαρίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

13 Δεκεμβρίου 2017

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

625

1.000

2. Ύψος προσφορών

2.153

1.872

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

3,44

1,87

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

1.300

5. Απόδοση

0,99%

1,60%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,75

99,597

7. Cut – off ratio

63%

47%


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS