Σχόλια, παρατηρήσεις και εκτιμήσεις για τις Inform Lycos και Reds

Σχόλια, παρατηρήσεις και εκτιμήσεις για τις Inform Lycos και Reds
Υστερα από περίπου 8 χρόνια ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταθάκης υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα.
Σχόλια, παρατηρήσεις και εκτιμήσεις για τις Inform Lycos και Reds


ΚΑΜΠ(REDS): Το 2010, η τότε υπουργός Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ Τίνα Μπιρμπίλη προχώρησε στην αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε 56 οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλουν το αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η κίνηση εκείνη είχε “παγώσει” τα σχέδια τόσο της Artume (ΒLACKROCK) όσο και μίας ακόμη εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων (REDS).

Υστερα από περίπου 8 χρόνια ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταθάκης υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα. Πλέον, θα πρέπει να το υπογράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ώστε να ακολουθήσει η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

REDS: Ο χρηµατοοικονοµικός δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης (καθαρός δανεισµός / συνολικά κεφάλαια) ανήλθε για την 30.06.2017 σε 14,4% έναντι 13,9% την 31.12.2016. Οι χρηµατοοικονοµικός δείκτης καθαρός δανεισµός / αξία επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθε στο α’ εξάµηνο του 2017 σε 11,3% έναντι 10,9% την 31.12.2016

Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδηµία Πλάτωνος, Αθήνα. Η Εταιρία εξαιτίας της µακρόχρονης δέσµευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονοµική αποζηµίωσή της και στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των αρµοδίων αρχών για την µη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 92.745.335 και ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ… 50,8 εκατ. ευρώ… Απόσταση δηλ. 83% και απίστευτο discount!! (ΔEN YΠΑΡΧΕΙ, απλά…).

ΙΝFORM ΛΥΚΟΣ - H χθεσινή ανακοίνωση: Το τμήμα του έργου για το οποίο η INFORM ανακηρύχθηκε μειοδότρια είναι προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη επιπλέον διαγωνισμοί προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ. Κι αυτό οδηγεί στο σημερινό +12% που αποτιμά τον όμιλο στα 18,6 εκατ. ευρώ. Γνωστή στους αναγνώστες του μ/μ από συνεχείς αναφορές λόγω της “φτήνειας” της

ΝΑ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΜΕ τα μεγέθη της (…30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017): Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2017, παρουσίασαν οριακή μείωση κατά -0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 και ανήλθαν σε € 31,8 εκατ. έναντι € 31,9 εκατ., παρά την πίεση τιμών στα παραδοσιακά προϊόντα, η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα, από την προσφορά στην αγορά νέων καινοτόμων υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και από την προσθήκη νέων συμβάσεων αποστολής λογαριασμών.

Τα EBITDA του Ομίλου, μειώθηκαν οριακά κατά € 0,1 εκατ. ή -4,8% και έφθασαν τα € 2,8 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
 Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), μειώθηκαν κατά € 0,2 εκατ. ή -22,1%, ως συνέπεια των υψηλότερων αποσβέσεων λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε € 0,9 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016,
 Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 263 χιλ. έναντι € 522 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016,
 Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 86 χιλ. έναντι € 344 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές στο Α΄ εξάμηνο του 2017, ισχυροποιήθηκαν φθάνοντας τα € 1,5 εκατ., έναντι αρνητικών € -0,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Ο δε καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 17,1 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2017, οριακά αυξημένος έναντι € 16,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 48,3 εκατ. από 49,8 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται στη καταβολή συνολικού μερίσματος 1,4 εκατ. ευρώ (0,0700 ανά μτχ).

Για αμοιβές της ελίτ κατεβλήθη το ποσό των 275 χιλ. ευρώ. Αποτιμάται στο ταμπλό σε 15,6 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,7580 ευρώ με χαμηλό/υψηλό 2017 στα 0,4270 και 0,8800 ευρώ.Και τώρα 18,6 εκατ. ευρώ στα 0,9040 ευρώ…


Δ.Ν.

BREAKING NEWS