Κροκίδης (ΕΣΕΕ): Η βιώσιμή ανάπτυξη θέλει μείωση των φορολογικών συντελεστών

Κροκίδης (ΕΣΕΕ): Η βιώσιμή ανάπτυξη θέλει μείωση των φορολογικών συντελεστών
Ελαστικότερο πλαίσιο για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ζήτησε ο Κροκίδης
«Τα επικίνδυνα πέρασα αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά» ενώ η βιώσιμη  ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από το πότε θα αποφασιστεί η μείωση των φορολογικών  συντελεστών και η ενίσχυση των επενδύσεων.
Αυτά είπε  μεταξύ  άλλων ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης  Κορκίδης κατά την παρουσίαση έρευνας για τις επιχειρήσεις.
Το «καυτό» θέμα  των επιχειρήσεων είναι οι  οφειλές  προς την εφορία  και τα  Ασφαλιστικά  Ταμεία.
Συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία το πρώτο εξάμηνο του 2017 άγγιξαν το 31% από 29% το  πρώτο εξάμηνο του 2016, ενώ σταθερά υψηλές παρέμειναν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Ασφαλιστικά Ταμεία στο 30%.
Αναφορικά με το θέμα της χρηματοδότησης, για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, αυτή έγινε είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (87,7%), είτε μέσω προσωπικών κεφαλαίων του ιδιοκτήτη (52,9%).
Το συγκεκριμένο στοιχείο επιβεβαιώνει την αδυναμία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.
Σημειώνεται επίσης πως στο πρώτο εξάμηνο του 2017  η μία  στις  τρείς των εμπορικών επιχειρήσεων δεν εξυπηρετούσε το δάνειό του όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2016 το ποσοστό αυτό ήταν  η μία  στις δύο.  
Η βελτίωση οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Τράπεζες προχώρησαν σε ρυθμίσεις δανείων το προηγούμενο διάστημα.
Για το θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τον εξωδικαστικό μηχανισμός ο κ. Κορκίδης, ζήτησε ελαστικότερο πλαίσιο για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων σε αυτόν.
Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας είναι ότι 5 στις 100 επιχειρήσεις που κλείνουν, επαναδραστηριοποιούνται είτε σε άλλη περιοχή είτε με άλλο αντικείμενο.
Στελέχη της ΕΣΕΕ, υποστηρίζουν  ότι καταγράφεται μια ισχνή τάση δυναμισμού στο εμπόριο καθώς η κινητικότητα δεν αφορά μόνο σε ανακύκλωση επιχειρηματικών στεγών (εμπορική επιχείρηση ανοίγει στη θέση εμπορικής επιχείρησης) αλλά φαίνεται ότι οι νέες επιχειρήσεις δεν είναι πλέον εστίασης ή παροχής υπηρεσιών όπως ήταν τα τελευταία χρόνια.
Επίσης καταγράφεται η τάση οι νέες επιχειρήσεις να συγκεντρώνονται στα τμήματα των εμπορικών αγορών που υπάρχει ήδη δραστηριότητα, δηλαδή στις πιάτσες. Ε
νώ ο μεγαλύτερος όγκος της αρνητικής κινητικότητας είναι στις δευτερεύουσες αγορές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS