Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε η Moda Bagno

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε η Moda Bagno
Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοίνωσε η Moda Bagno
Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ένεκα του θανάτου μέλους, ανακοίνωσε σήμερα (10/01/2018) η Moda Bagno.
Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ είναι η ακόλουθη:
Νικόλαος Βαρβέρης: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Βασιλειάδης: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Καραγκούνης: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτα Γώγου: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Υπενθυμίζεται ότι την 1/1/2018 απεβίωσε το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευφροσύνη Βαρβέρη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS