Μείωση έως 40% σε φόρους και πρόστιμα από εκπρόθεσμες δηλώσεις και παραβάσεις

Μείωση έως 40% σε φόρους και πρόστιμα από εκπρόθεσμες δηλώσεις και παραβάσεις
Έκπτωση 40% στα πρόστιμα από εκπρόθεσμες δηλώσεις προβλέπει διάταξη στο πολυνομοσχέδιο
Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από την ρύθμιση των 120 δόσεων και των μεγάλων εκπτώσεων στα πρόστιμα που περιλαμβάνει άλλη μία έρχεται να προστεθεί σε αυτόν τον «αστερισμό».
Διάταξη που έχει ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει έκπτωση 40% σε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα για τους φορολογούμενους που έχουν πιαστεί ή πρόκειται να πιαστούν στην «τσιμπίδα» του φοροελεγκτικού μηχανισμού.
Βάσει αυτής της διάταξης οι φορολογούμενοι θα μπορούν πλέον να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις ακόμη και μετά την έναρξη του φορολογικού ελέγχου ώστε να γλιτώνουν από τα τσουχτερά πρόστιμα που προκύπτουν από τις παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο.
Αν πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους εντός 30 ημερών τότε οι κυρώσεις (πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα και όχι κύριοι φόροι) «κουρεύονται» κατά 40%.
Στόχος, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, είναι να αυξηθεί η εισπραξιμότητα τόσο για τις παλαιές υποθέσεις που δεν έχουν παραγραφεί όσο και γι' αυτές που θα δημιουργηθούν στην πάροδο των ετών.
Πρόκειται για ένα κίνητρο, το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, ειδικά για το 2018 που ο πήχης για το πλεόνασμα αυξάνει στο 3,5% του ΑΕΠ από 1,75% του ΑΕΠ που ήταν το 2017.
Για παράδειγμα, έστω φορολογούμενος ο οποίος δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση τα τελευταία χρόνια αποκρύβοντας φόρους ύψους 20.000 ευρώ. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 8.000 ευρώ, ενώ οι τόκοι στα 4.000 ευρώ.
Συνολικά καλείται να πληρώσει το ποσόν των 32.000 ευρώ. Στην περίπτωση που διευθετήσει τις οφειλές του σε διάστημα 30 ημερών το πρόστιμο των 12.000 ευρώ θα περιοριστεί στα 7.200 ευρώ («κούρεμα» 4.200 ευρώ). Δηλαδή, θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 27.200 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο:

-Είναι δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
Ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, θα γίνεται η ακόλουθη διάκριση:
-Για εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αλλά πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ θα επιβάλλονται οι διαδικαστικές κυρώσεις για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, δηλαδή ποσά προστίμων 100 ευρώ αν ο ελεγχόμενος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, 250 ευρώ αν ασκεί τέτοια δραστηριότητα και τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ αν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί διπλογραφικά βιβλία και ο τόκος που ανέρχεται σε ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης μέχρι την υποβολή της εκπρόθεσμης.
-Για εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εάν προκύπτει ποσόν φόρου προς καταβολή θα επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του διαδικαστικού προστίμου των 100-500 ευρώ, πρόστιμο ίσο με το 10%-50% του προκύπτοντος φόρου, σε περίπτωση αρχικής δήλωσης, ή της προκύπτουσας διαφοράς φόρου, σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης.
Εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το πρόστιμο θα περιορίζεται στο 60% του αρχικώς προσδιορισθέντος.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS