Κοντά στο να κλείσει το deal Εθνικής με Calamos για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Κοντά στο να κλείσει το deal Εθνικής με Calamos για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής
Τι θα κερδίσει η Εθνική τράπεζα από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής;
Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Calamos Investment ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που είχαν ανακύψει, με τη συμφωνία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής να βρίσκεται προ των πυλών.
Η Εθνική Τράπεζα προχωρά στην πώληση της θυγατρικής Εθνικής Ασφαλιστικής βάση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποχώρηση του ομίλου από μη τραπεζικές δραστηριότητες και επικέντρωση στις βασικές τραπεζικές εργασίες.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Calamos Investments, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια 20 δισ. δολαρίων και η Ολλανδική EXIN Partners, επικεντρώνονται στον κλάδο της ασφάλισης και των αντασφαλίσεων και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, έχουν υποβάλλει ως κοινοπραξία προσφορά για την αγορά τουλάχιστον του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Στην μάχη για την αγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής η κοινοπραξία Calamos-EXIN ανταγωνιζόταν τρεις ενδιαφερόμενους ομίλους από την Κίνα, τη Fosun, την  Gongbao και την Wintime.

Τι θα κερδίσει η Εθνική τράπεζα;

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κερδίσει η Εθνική τράπεζα από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής;
Με όρους δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας θα κερδίσει 0,8% επιπρόσθετα στο core tier 1.
Η Εθνική διαθέτει tangible book 6,9 δισεκ. ευρώ.
Εφόσον η πώληση θα ενισχύσει τα κεφάλαια 0,7% με 0,8% ως προς τον δείκτη core tier 1 τότε αυτό σημαίνει περίπου 400 εκατ ευρώ δηλαδή το όφελος της Ασφαλιστικής θα είναι μικρότερο από την UBB.
Όμως η πώληση της Ασφαλιστικής θα έχει μεγαλύτερη επίδραση λόγω της μείωσης του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού.
Το RWA στην Εθνική μετά την πώληση της Ασφαλιστικής θα μειωθεί οπότε θα έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια και στους κεφαλαιακούς δείκτες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS