Γ.Δ.   847.56 +0,01%

«Έκλεισε» η αγορά των 70 OH-58D Kiowa Warrior

«Έκλεισε» η αγορά των 70 OH-58D Kiowa Warrior
To ΥΕΘΑ απεδέχθη και επίσημα τη σχετική LOA.
Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η απόφαση για την αποδοχή της LOA από ελληνικής πλευράς. Συγκεκριμένα, ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμένος υπογράφει την ΥΑ για την αποδοχή της LOA. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην Διαύγεια εδώ.

BREAKING NEWS