Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί για μη αδειοδοτημένες εταιρείες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί για μη αδειοδοτημένες εταιρείες
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί για μη αδειοδοτημένες εταιρείες
Την προσοχή των επενδυτών εφιστά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί ότι "κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η λειτουργία εταιριών, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (forex, Cfd) μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ούτε διαθέτουν σχετικό διαβατήριο από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους".
"Για το λόγο αυτό", συνεχίζει, "εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στην αξιολόγηση των  εταιριών με τις οποίες προτίθενται να συνεργαστούν ή συνεργάζονται, σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τους.
Ειδικότερα θα πρέπει να διαπιστώνουν την ύπαρξη άδειας λειτουργίας των εν λόγω εταιριών από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή  των αντίστοιχων εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS