Οι τράπεζες πρέπει να μπορούν να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα αλλά ο SSM έχει βάλει όριο τα 4 δισ.

Οι τράπεζες πρέπει να μπορούν να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα αλλά ο SSM έχει βάλει όριο τα 4 δισ.
Εάν υπήρχε η δυνατότητα οι τράπεζες να κατέχουν ελληνικά ομόλογα....θα μπορούσαν σε ετήσια βάση να μειώνουν το DTA την αναβαλλόμενη φορολογία 1 δισεκ.
Παρασκηνιακώς γίνονται διάφορες διαπραγματεύσεις ώστε να επιτραπεί στις ελληνικές τράπεζες να αγοράζουν πρωτογενώς ή δευτερογενώς ελληνικά ομόλογα.
Οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν 3,65 δισεκ. κρατικά ομόλογα και περίπου 7 δισ έντοκα.

Οι ελληνικές τράπεζες μέχρι τώρα είχαν δύο σοβαρά εμπόδια.
1)Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού DGCom υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που βρίσκονται υπό καθεστώς state aid δηλαδή κρατικής βοήθειας δεν μπορούν να αγοράζουν πρωτογενώς κρατικό χρέος.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αγοράσει δευτερογενώς ελληνικά ομόλογα και συνολικά κατέχουν 3,65 δισεκ.
Το εμπόδιο αυτό είναι σοβαρό μεν… αλλά υπάρχει ένα ακόμη σοβαρότερο.
2)Ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών έχει θέσει ένα αυστηρά οριοθετημένο όριο στις ελληνικές τράπεζες για τα πόσα κρατικά ελληνικά ομόλογα μπορούν να αγοράζουν.
Δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 4 δισεκ.
Λόγω λοιπόν τόσο της DGCom όσο και του SSM οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποκλειστεί από τις δημοπρασίες ομολόγων και έχουν εστιαστεί στα έντοκα γραμμάτια που και αυτά έχουν οριοθετημένο ύψος.
Η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να επανασχεδιαστούν τα όρια αγοράς κρατικού χρέους από τις ελληνικές τράπεζες κοινώς ο SSM να αυξήσει το όριο των 4 δισεκ.
Εάν οι ελληνικές τράπεζες μπορούσαν να κατέχουν 10 δισεκ. κρατικού ελληνικού χρέους θα μπορούσαν να αποκομίζουν από έσοδα από τόκους κέρδη περί τα 300 εκατ ευρώ τον χρόνο.
Να τονιστεί ότι οι τράπεζες κατείχαν πριν 10-12 χρόνια 50 δισεκ. ελληνικό χρέος.
Λόγω της χρεοκοπίας και του PSI+…προφανώς η ΕΚΤ, ο SSM και η DGCom είναι πολύ επιφυλακτικοί ώστε να επιτρέψουν στις ελληνικές τράπεζες να αγοράζουν ομόλογα.
Εάν υπήρχε η δυνατότητα οι τράπεζες να κατέχουν ελληνικά ομόλογα....θα μπορούσαν σε ετήσια βάση να μειώνουν το DTA την αναβαλλόμενη φορολογία 1 δισεκ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS