ΤΧΣ: Με Czurda, Tourret και Ξηρουχάκη απαρτίζεται η Εκτελεστική Επιτροπή

ΤΧΣ: Με Czurda, Tourret και Ξηρουχάκη απαρτίζεται η Εκτελεστική Επιτροπή
Ανέλαβε καθήκοντα ο Ηλίας Ξηρουχάκης
Από τρία μέλη απαρτίζεται πλέον η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ειδικότερα, μετά την δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί διορισμού του κ. Ηλία Ξηρουχάκη ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, και μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον κο Ξηρουχάκη, η εκτελεστική επιτροπή του ΤΧΣ απαρτίζεται από τους κ.κ. Martin Czurda, Δ/νοντα Σύμβουλο, Eric Tourret, Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο, και Ηλία Ξηρουχάκη, Μέλος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS