Πετρόπουλος: Πώληση μετοχών από τον Ι. Πετρόπουλο - Στο 32,68% το ποσοστό του

Πετρόπουλος: Πώληση μετοχών από τον Ι. Πετρόπουλο - Στο 32,68% το ποσοστό του
Την πώληση μετοχών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Πετρόπουλο, ανακοίνωσε σήμερα η Πετρόπουλος
Την πώληση μετοχών από τον μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Πετρόπουλο, ανακοίνωσε σήμερα (12/01/2018) η Πετρόπουλος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε συνέχεια της από 12/1/2018 γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Πετρόπουλο:
Ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος κατείχε 2.476.942 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,03% επί συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
Την 11/1/2018 προέβη σε πώληση 166.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 2,35%.
Με την άνω μεταβίβαση, ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, κατέχει πλέον 2.310.442 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 32,68% επί των μετοχών της εταιρείας.
Η γνωστοποίηση γίνεται διότι ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, κατήλθε του ορίου του 1/3 επί των μετοχών της εταιρείας.
Παράλληλα, σε πώληση μετοχών προχώρησε και ο μέτοχος και Επίτιμος Πρόεδρος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος.
Ειδικότερα, ο κ. Πετρόπουλος προέβη την 11/1//2018 σε πώληση 170.000 μετοχών, συνολικής αξίας €856.280.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS