Βαρβαρέσος: Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών και η σταδιακή επαναλειτουργία των μονάδων παραγωγής

Βαρβαρέσος: Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών και η σταδιακή επαναλειτουργία των μονάδων παραγωγής
Βαρβαρέσος: Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών και η σταδιακή επαναλειτουργία των μονάδων παραγωγής
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι, στις 06.01.2018 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο διαχείρισης παραπροϊόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. στη Στενήμαχο Νάουσας.
Με την επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά έσβησε άμεσα.
Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών και η σταδιακή επαναλειτουργία των μονάδων παραγωγής. 
Οι πελάτες εξυπηρετούνται κανονικά.
Όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι ασφαλισμένες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS