ΕΕ: Καινούργιοι κανόνες για φθηνότερες, ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές

ΕΕ: Καινούργιοι κανόνες για φθηνότερες, ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές
Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό τους στην Ευρώπη
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη από την online πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών, χάρη σε νέους κανόνες που θα τις καταστήσουν φθηνότερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), η οποία θα εφαρμόζεται από τις 13 Ιανουαρίου 2018, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών πληρωμών της Ευρώπης, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να συμβαδίζει με αυτή την ταχέως εξελισσόμενη αγορά.
Ο Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών δήλωσε:
"Η νομοθεσία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην ΕΕ.
Θα προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων πληρωμών μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες θα ωφελήσουν την οικονομία και την ανάπτυξη.
Με την εφαρμογή της PSD2, απαγορεύουμε τις προσαυξήσεις στις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών, ενώ θα εξοικονομηθούν περισσότερα από 550 εκατ. ευρώ ετησίως για τους καταναλωτές της ΕΕ.
Οι καταναλωτές θα προστατεύονται επίσης καλύτερα όταν πραγματοποιούν πληρωμές".

Οι νέοι κανόνες θα:

• Απαγορεύουν την επιβολή επιπλέον επιβαρύνσεων, οι οποίες είναι πρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τόσο σε καταστήματα όσο και online.
• Ανοίγουν την αγορά πληρωμών της ΕΕ σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών, βάσει των οποίων αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό πληρωμών.
• Θεσπίζουν αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και για την προστασία των οικονομικών δεδομένων των καταναλωτών.
• Ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε διάφορους τομείς.
Αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση της υποχρέωσης για μη εξουσιοδοτημένες πληρωμές και την εισαγωγή ενός δικαιώματος επιστροφής χρημάτων χωρίς όρους (χωρίς ερωτήσεις) για άμεσες χρεώσεις σε ευρώ.

Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν από τις 13 Ιανουαρίου 2018, μέσω διατάξεων που τα κράτη μέλη έχουν εισαγάγει στην εθνική νομοθεσία τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη την οδηγία να το πράξουν επειγόντως.

Ιστορικό

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2, οδηγία 2015/2366 / ΕΕ), η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013 και συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες το 2015, είναι η τελευταία σειρά νομοθετικών πράξεων που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ, για σύγχρονες, αποδοτικές και φθηνές υπηρεσίες πληρωμών,για να ενισχύσουν την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και επιχειρήσεων.
Ενσωματώνει και καταργεί την οδηγία 2007/64 / ΕΚ (οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών ή PSD1), η οποία παρείχε τη νομική βάση για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς υπηρεσιών πληρωμών σε επίπεδο ΕΕ.
Η αναθεωρημένη οδηγία προσαρμόζει τους κανόνες ώστε να καλύπτει τις αναδυόμενες και καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους καταναλωτές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS